Взаємодія природи і суспільства


Взаємодія природи і суспільства


Людина і суспільство не можуть існувати і розвиватися поза природою. Звідси виникає проблема взаємодії природи і суспільства, суспільного і природного. В широкому розумінні під природою мають на увазі весь навколишній матеріальний світ. Проте природа відрізняється від суспільства. Вона завжди існувала, а суспільство виникає на її основі в певний історичний проміжок часу. Природа існувала і далі може існувати без суспільства. А суспільство без природи існувати не може. Тому, що воно є об’єктивним середовищем життя людей ( повітря, вода, земля тощо). Щоб жити, люди повинні задовольняти свої матеріальні та духовні потреби, а вони можуть їх задовольняти лише перетворюючи природу на основі суспільного виробництва. В процесі виробництва між суспільством і природою відбувається обмін речовиною, енергією і інформацією.

 

 


Соціально-історичний детермінізм


Детермінізм означає, що всі події, які відбуваються у світі, відбуваються за певних умов, що поза цими умовами вони відбутися не можуть. Вихідний принцип детермінізму звучить так: всі речі і події навколишнього світу знаходяться в найрізноманітніших зв'язках і відносинах.

Соціально-історичний детермінізм висловлює специфіку конкретно-історичного буття суспільства. Суспільство являє собою таку соціальну цілісність, яка існує, функціонує і розвивається за посередництвом людини та її діяльності.

Соціальний детермінізм дає ймовірне знання про те, що конкретна поведінка певного класу об'єктів залежить від їх властивостей і якостей, а також від умов, в межах яких ця поведінка має місце.

Головна особливість соціально-історичного детермінізму полягає в тому, що його об'єктом є діяльність людей, які в той же час виступають суб'єктом діяльності.

 

 


Суспільство як соціальна система


Соціальна система — цілісне утворення, головним елементом якого є люди, їх зв'язки, взаємини та взаємодії, а також соціальні інститути та організації, соціальні групи, спільноти, норми і цінності.

Суспільство є системою, яка сама відтворюється. Самовідтворення є об'єктивною властивістю соціальної системи — хоча вона відтворюється через взаємодії людей, але цей процес не визначається бажаннями окремих людей.

Відтворюючи себе, суспільство не тільки зберігає свою цілісність, але й змінюється. Виникають нові структурні елементи, норми і цінності.

Існує багато різних визначень терміну "суспільство":

 • певну групу людей, які об'єдналися для спілкування та спільного виконання будь-якої діяльності.
 • складно організовану систему взаємодії людей, що має свою структуру і інститути.

Суспільство як соціальна система є сукупніс­тю різноманітних соціальних утворень, які функціонують згід­но із певними законами і закономірностями суспільного розвитку.

Соціальну систему можна визначити як множинність інди­відів, груп, спільностей, які знаходяться у певних типах взаємо­дій і відносин, що утворюють у своїй сукупності якісну ціліс­ність.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4271
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 23
Оновлення new
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
 • Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
 • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
 • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?