Пошук по сайту

Складові частини і моделі побудови культури


Складові частини і моделі побудови культури


Складові частини культури

Найпростіша модель побудови культури, яка широко використовується як у повсякденній практиці, так і в науці, поділяє культуру на матеріальну і духовну.

Матеріальна культура складається з усіх штучних предметів, тобто з усіх фізичних об'єктів, які люди створюють або яким вони надають значення - колесо, одяг, будинки, міста, книги, космічні кораблі, але також не створені людьми, але поставлені ними у штучні (неприродні) зв'язки із собою - тотемні рослини, тотемні тварини або сузір'я зірок.

Під духовною культурою розуміються всі абстрактні творіння людей - такі як цінності, вірування, норми, звички, міфи, вміння, устрої сім'ї, політичні організації, інші соціальних інститути.

Морфологічна модель культури

Дана модель складається з двох горизонтальних рівнів. Два рівня представлені буденною і спеціалізованою культурою.

На тому й іншому рівні різноманітні способи організації людей, різні методи збереження та використання культурного досвіду.

Буденна культура пов'язана з підтриманням безпосередньої життєдіяльності, повсякденного життєвого світу людей. З першого і до останнього дня життя, людина розвивається в рамках - сім'ї, серед близьких друзів, в процесі неформальних взаємодій із соціальним оточенням.

Спеціалізована культура пов'язана з суспільним поділом праці і припускає наявність системно-інституційних сфер діяльності - сфери індустріальної праці, область управлінської діяльності, сфери обслуговування, освіти, професійного мистецтва та ін.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4383
0  
Всього коментарів 21
4  
Користувачів 615
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Оцініть сайт