Соціальні традиції українського народного життя і менталітет українця


Соціальні традиції українського народного життя і менталітет українця


Починаючи з середини 80-х рр. XX ст., перебудова поклала початок складного і суперечливого процесу переходу України до нової системи суспільних відносин. Спочатку вона проходила під гаслом зростання ролі «людського фактору» в суспільному житті. Певною мірою на перших порах це гасло зіграло роль стимулятора соціальної активності. Зараз поняття «людський фактор» практично зникло з соціально-політичної публіцистики і науки, оскільки тоді воно пов'язувалося з удосконаленням соціалізму.

Менталітет означає соціальну самосвідомість особистості, її спосіб мислення. Яскраву картину менталітету створює художня література та її типові образи. Актуалізація проблем менталітету пов'язана також з кризовими, перехідними ситуаціями, якими зазвичай вона супроводжується.

Менталітет володіє значною стійкістю саме в силу того, що він пов'язаний з соціальними традиціями народу.

Зага­лом для ментальності українського етносу характерні такі системотворчі властивості, як:

 • зосередженість на проблемах особистісно-родинного світу;
 • закоханість у природу рідного краю, рідної землі;
 • анархічний індивідуалізм, що проявляється в безпідстав­них претензіях на отаманство, та недостатньо розвинені національно-державницькі устремління;
 • переважання в поведінці і діях емоційного, чуттєвого над вольовим, інтелектуальним, розумним і практичним і та ін.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
2  
Користувачів 23
Оновлення new
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
 • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
 • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
 • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?