Пошук по сайту

Структура народонаселення


Структура народонаселення


Під структурою звичайно розуміється взаємопов'язане розташування складових частин єдиного цілого. Між частинами існують певні співвідношення.

До структур народонаселення можуть бути віднесені: статевавікова і генетична.

Статева структура - це існуюче в населенні співвідношення між чоловіками і жінками. Хоча відмінність між чоловіком і жінкою, як, втім, і між дитиною, дорослим і старим, мають біологічну основу, проте розподіл будь-якого населення на чоловіків і жінок, тобто за статтю та за віком, є наслідком конкретно-історичних умов.

Вікова структура - це розподіл чоловіків, жінок і всього населення за окремим віком та віковими групами.

Вікова структура найчастіше за все використовується спільно з статевою. Віково-статева структура характеризує співвідношення як між різними віковими групами, так і між різними статями в кожній віковій групі.

Генетична структура - представляє собою співвідношення у складі населення між особами, народженими в даній місцевості (район, область, країна), і тими, хто туди вселився з інших місцевостей, і виділення серед приїжджих груп залежно від часу вселення.

Цей вид структури є важливою характеристикою населення тих країн і районів, в демографічному розвитку яких істотну роль відіграють або грали в недалекому минулому зовнішні міграції. До числа таких країн належать, наприклад, США, населення яких, за визначенням А. Лінкольна, всі колишні мігранти.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 623
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?