Пошук по сайту

Національні (етнічні) суспільства


Національні (етнічні) суспільства


До етнічних спільностей належать сім’я, рід, плем’я, народність, нація.

Вони об’єднуються на основі генетичних зв’язків і станов­лять еволюційний ланцюг, початком якого є сім’я.

Сім’я — найменша кровноспоріднена група людей, пов’язана спільністю походження (баба, дід, батько, мати, ді­ти). Кілька споріднених сімей, які вступили до союзу, утворю­ють рід. Роди об’єднуються у клани.

Клан — група кровних родичів, які носять ім’я предка. Клан зберігав спільну власність на землю, кровну помсту. Як пережитки первісного часу вони залиши­лись у деяких регіонах Шотландії, індійців Америки, в Японії та Китаї.

Кілька об’єднаних кланів складають плем’я. Воно являє собою вищу форму організації, яка охоплює велике число родів і кланів, що мають особисту мову або діалект, тери­торію, формальну організацію (вождь, племена рада), спільні церемонії. Чисельність їх членів іноді досягала десятків тисяч.

В ході подальшого економічного і культурного розвитку племена перетворювалися на народності, які у свою чергу на найвищих стадіях розвитку перетворювалися на нації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4383
0  
Всього коментарів 21
5  
Користувачів 615
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?