Пошук по сайту

Соціальні інститути освіти і науки


Соціальні інститути освіти і науки


Освіта — це один з найдавніших і найважливіших інститутів суспільства.

Соціальний інститут освіти надає сталості та визначеності суспільним відносинам стосовно нагромадження та передавання знань, соціального досвіду, відтворення та розвитку культури, цілеспрямованого формування особистості, інтелектуального потен­ціалу суспільства.

Освіта служить розвитку особистості, сприяє її самореалізації. У той же час освіта має вирішальне значення для самого суспільства, забезпечуючи виконання найважливіших завдань практичного і символічного характеру.

Система освіти вносить вагомий внесок в інтеграцію суспільства. Більшість сучасних країн характеризується наявністю різних етнічних, расових, релігійних груп. Освіта може робити свій внесок у формування почуття спільності, приналежність до даного єдиного суспільства і, зберігаючи національні особливості культурної своєрідності таких груп, сприяти виробленню спільних цінностей, переваг та ідеалів в рамках культурної інтеграції.

Завдяки освіті відбувається перехід людей з одних соціальних груп до інших.

Наука (як і система освіти) є центральним соціальним інститутом у всіх сучасних суспільствах. У все більшій і більшій мірі саме існування сучасного суспільства залежить від наукового знання. Від розвитку науки залежать не тільки матеріальні умови існування суспільства, а й саме уявлення про світ.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 519
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?