Соціальні інститути релігії


Соціальні інститути релігії


Релігія — історично сформований комплекс вірувань, ритуалів, обрядів, символів, заповідей і норм поведінки, зумовлених вірою у надприродні сили.

Елементами релігії є наявність групи віруючих; уявлення про священне, надприродне; особлива система вірувань (віросповідання); особливі ритуали (система дій по відношенню до того, що вважається священним).

Релігія являє собою загальносвітовий соціальний інститут, що включає в себе багато тисяч видів і форм релігійних вірувань. Проте одна принципова риса характерна для всіх них: це виділення і розрізнення того, що святе (вища сила, досконала, недоторканна, безсумнівна, понад усе). Те, що святе, вселяє жах та глибоку повагу. Воно володіє незвичайними, надприродними і часом небезпечними якостями і з ним можна спілкуватися тільки в рамках особливого ритуалу (молитви, заклинання, ритуального очищення).

Найважливішою соціальною функцією релігії в історії людства було підтримання цілісності даної соціальної системи.

Ритуали об'єднують людей і сприяють передачі від покоління до покоління цінностей, норм, заборон (табу), порушення яких веде до покаяння і очищення. Ритуали підтримують і втішають людей у ??горі, особливо у зв'язку зі смертю. Кожне суспільство, потребує релігії або системи вірувань, які б забезпечували ті ж соціальні функції.

Коли люди поклоняються чомусь священному, вони, по суті, поклоняються не чому іншому, як своєму суспільству. Божественне є не що інше, як трансформоване і символічно усвідомлене суспільство.

Останнім часом в Україні соціологія релігії розвивається досить швидкими темпами, що пов'язано з посиленням ролі релігії у суспільному житті. Свобода віросповідання сприяла активізації усіх церков і інших релігійних організацій, в Україні постійно з'являються нові релігійні вірування і культи, формуються общини і секти нового типу, різко збільшилося видання релігійної літератури різного змісту.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?