Мобільна версія
Категорія: Соціологія (Шпаргалки)
10.03.2015


Основні теоретичні процедури


Системний аналіз об'єкта дослідження. Одне із завдань початкового етапу соціологічного дослідження полягає в тому, щоб дати гіпотетичний розгорнутий опис соціального об'єкта як системи. Таким чином фіксуються певні елементи і зв'язки, характерні для досліджуваного об'єкта. Соціальний об'єкт розглядається з двох сторін: як частина цілого і як ціле, що складається з частин. У першому випадку він характеризується зовнішніми зв'язками, у другому - внутрішніми.

Системний аналіз об'єкту дозволяє прояснити предмет дослідження, виділити основні поняття і дати їх інтерпретацію, а також висунути робочі гіпотези. Часто системний аналіз, інтерпретація понять і висунення гіпотез здійснюються одночасно, тому їх називають не етапами, а частинами програми соціологічного дослідження.

Теоретична і емпірична інтерпретація понять. При складанні будь-якої частини програми використовується певний понятійний апарат, або система понять. Важливо, щоб дослідники ясно уявляли собі зміст понять, з якими вони працюють, вживали їх однозначно, не допускали різних тлумачень одного і того ж поняття. Ці вимоги виконуються за допомогою спеціальних логічних операцій: теоретичної та емпіричної інтерпретації понять.

Висування і перевірка гіпотез. Гіпотеза в соціологічному дослідженні - це науково обґрунтоване припущення про структуру соціальних об'єктів, про характер елементів і зв'язків, що утворюють ці об'єкти, про механізм їх функціонування та розвитку. Наукова гіпотеза може бути сформульована тільки в результаті попереднього аналізу досліджуваного об'єкта.

Інтерпретація даних. Після того як вивчені результати дослідження, дані спостереження та вимірювання, проводиться теоретична інтерпретація емпіричних даних.


Категорія: Соціологія (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter