Пошук по сайту

Трансактний аналіз та прогноз соціально-політичної взаємодії


Трансактний аналіз та прогноз соціально-політичної взаємодії


Творцем трансактного аналізу є американський психіатр Берн.

Відповідно до його концепції, людина запрограмована «ранніми рішеннями» щодо життєвої позиції. Вона проживає своє життя за «сценарієм», написаному за найактивнішої участі її близьких, насамперед батьків, приймає рішення в сьогоденні, засновані на стереотипах, які колись були необхідні для його психологічного виживання, але тепер найчастіше марні.

Теорія Берна заснована на процедурі аналізу структури особистості. Трансакція - це спрямований вплив однієї людини на іншу. Що ми робимо під час спілкування? Ми обмінюємося трансакціями, тобто ми різними способами один на одного направлено впливаємо. Люди, які спілкуються, виявляють свою поінформованість відносно присутності один одного. Це називається транзактним стимулом. Людина, на яку спрямовано транзактний стимул, у відповідь щось скаже або зробить. Ця відповідь називається транзактною реакцією. Метою простого транзактного аналізу є вияснення того, яка саме позиція "Я” відповідальна за трансактний стимул і яка позиція людини здійснила транзактну реакцію.

Берн наводить знамениту тріаду образів, або іпостасей «я», які він називає БатькоДорослий і Дитина. При цьому Берн наполягає на тому, що це не ролі, а іпостасі особистості, тобто щось набагато глибше. Коли людина знаходиться в кожній з цих трьох іпостасей «я», навіть її фізіологія функціонує специфічним чином.

Для Берна характерна спеціальна термінологія, яка позначає події, що відбуваються між людьми в спілкуванні.

"Гра" - фіксований і неусвідомлюваний стереотип поведінки, в якому особистість прагне уникнути близькості (тобто повноцінного контакту) шляхом маніпулятивної поведінки. Близькість - це вільний від ігор, щирий обмін почуттями, без експлуатації, що виключає отримання вигоди. Під іграми розуміється тривалий ряд дій, що містять слабкість, пастку, відповідь, удар, розплату, винагороду. Кожна дія супроводжується певними почуттями. Заради отримання почуттів часто і відбуваються дії гри. Кожна дія гри супроводжується погладжуванням, яких на початку гри більше, ніж ударів. Чим далі розгортається гра, тим інтенсивніше стають погладжування і удари, досягаючи максимуму в кінці гри.

"Трансакції" - всі взаємодії з іншими людьми з позиції тієї чи іншої ролі: "Дорослого", "Батька", "Дитини".

погляди.

1. Батько — стан, подібний образу батьків, якому притаманні такі якості: навчання, виховання, повчання, турбота, впевненість у своїй правоті, «роби як я», «це добре», «це погано» та ін. Завдяки цій «схемі поведінки»: 1) людина може ефективно грати роль батька (матері); 2) виходячи із принципу «так прийнято робити», багато наших реакцій стали автоматичними, що допомагає зберігати час і енергію. Вимагає, оцінює (засуджує і схвалює), навчає, керує, піклується тощо (Характерні фрази: «Піди і зроби…», «Ти зобов'язаний…», «Ти не повинен…», «Не дозволяється»).

2. Дорослий — характеризується отриманням, переробкою, аналізом інформації і, на основі цього, прийняттям рішень з метою ефективної взаємодії з навколишнім світом. Працює з інформацією, розмірковує, аналізує, уточнює ситуацію, розмовляє на рівних, апелює до розуму, логіки тощо (Характерні фрази: «Що ми знаємо про цей предмет?», «Останні дані вказують на…», «Тому я пропоную…»).

3. Дитина — стан подібний образу дитини, для якої є притаманними: інтуїція, творчість, спонтанність, відкритість, безпосередність, щирість, емоційність, довіра, любов. Але, з іншого боку, це: 1) стан «бунту», неслухняності, вередливості, капризності; 2) стан «пристосування», здатність до маніпулювання. Виявляє почуття (образи, страху, провини тощо), підкоряється, пустує, виявляє безпорадність, задає питання: «Чому я?», «За що мене покарали?», перепрошує у відповідь на зауваження тощо (користується такими словами: «Давайте…», «Я хочу…», «Як чудово…»).

Додаткові транзакції — це такі взаємодії людей, коли у відповідь на ваші дії партнер реагує саме так, як ви хотіли та очікували. Такі транзакції складаються, якщо кожен із партнерів знаходиться на одному рівні (Батько-Батько,Дорослий-Дорослий чи Дитина-Дитина). Вони також мають назву додаткові транзакції І типу.

Проте транзакція може бути додатковою і при спілкуванні партнерів, які знаходяться на різних позиціях. Це стосується тих випадків, коли лінії транзакції не перетинаються (Батько-Дитина, Дитина-Батько). Це так звані додаткові транзакції ІІ типу.

Перехресні транзакції — це ситуація, в якій в процесі взаємодії відповідна реакція на стимул не є бажаною та очікуваною. Проте слід зазначити, що транзакції, які перетинаються, бувають і корисними. Транзакції, що перетинаються характеризують складні відносини, при яких спілкування проходить перехресно, між різними «Я-станами» (стимул: «Дорослий» — «Дорослий»; реакція: «Батько» — «Дитина» та ін.). Перехресні транзакції часто є джерелом конфліктів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
5  
Користувачів 515
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?