Пошук по сайту

Політичний конфлікт: визначення та специфічні риси


Політичний конфлікт: визначення та специфічні риси. Відмінності політичних конфліктів від соціальних і економічних


Політичний конфлікт - це зіткнення, протиборство різних соціально - політичних сил, суб'єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси, пов'язані з боротьбою за здобуття або утримання влади, обумовлене протилежністю їх політичних інтересів і цінностей.

Порівняно з усіма іншими видами конфліктів, політичний конфлікт має свою специфіку: його домінантою є боротьба за владу. Якщо влада передається не в спадщину, то вже виникає конфлікт між людьми за право зайняти владні позиції.

Риси політичного конфлікту:

- Іманентність – конфлікт виступає як норма політичного життя

- Публічність

- Складність ідентифікації політичного конфлікту

- Предмет політичного конфлікту частіш за все є неподільним і має символічний вигляд

- Суб’єкти політичного конфлікту мають дворівневу структуру:

- конфліктуючі сторони

- союзники сторін

- Персоніфікація суб’єктів політичного конфлікту

 


Конфліктність як норма політичних взаємодій і як відхилення від норми


Найбільш яскравою формою політичних конфліктів виступають масові дії: революція, заколот, повстання, громадянська війна.

Можна виділити три основні форми політичної взаємодії:

 • Політичне співробітництво.
 • Політичний нейтралітет.
 • Політичний конфлікт.

Об'єкти політичної взаємодії – можуть ставати питання неполітичного порядку (наприклад, економічні, міжнаціональні, межконфессіальние та інші), вирішення яких передбачає використання політичних процедур і засобів.

Співпраця може бути як епізодичним (партнерів об'єднує одна конкретна задача), так і стійким і довготривалим (базується на близькості корінних, пріоритетних і довготривалих цілях партнерів).

Політичний нейтралітет передбачає такий стан, коли політичні суб'єкти утримуються від взаємодії один з одним - як у формі співпраці, так і у формі боротьби, - але в наявності є перетин їх інтересів і їх об'єктивна зацікавленість у тому чи іншому результаті політичного процесу.

Політичний конфлікт

Конфлікти всередині структур державної влади - це конфлікти між окремими її гілками, між різними парламентськими фракціями. Ці конфлікти можуть бути обумовлені зіткненням інтересів політиків і чиновників, що прагнуть до посилення своїх позицій і політичного впливу.

Конфлікти між різними зацікавленими групами, які вирішуються через політичні процедури. У даному випадку інститути державної влади, як правило, займають або нейтральну поліцію (роль арбітра), або позицію, більш-менш зорієнтовану на інтереси однієї зі сторін.

Конфлікти між соціальними групами і державою - виявляються в найрізноманітніших формах - від петицій та апеляцій до громадської думки до стихійного або організованого протесту.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
4  
Користувачів 519
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?