Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Організаційно-правові засади державного управління у галузі фізичної культури


Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності. Соціальна цінність спорту визначається його дійовим стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.

Основними завданнями
фізичної культури і спорту є
: постійне підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного
розвитку населення, сприяння економічному і соціальному прогресу суспільства, а
також утвердження міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві.

Держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту
шляхом формування державної політики у цій сфері, створення відповідних державних
органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового
та іншого забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного
статусу фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних
органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. Держава
визнає і всебічно підтримує олімпійський рух в Україні, діяльність
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, національних спортивних федерацій,
інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту.
Реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту забезпечує Державний
комітет України з питань фізичної культури і спорту (Держкомспорт України). Він
також несе відповідальність за подальший її розвиток.

У межах своєї компетенції Держкомспорт України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Держкомспорт України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. 

Основними завданнями Держкомспорту
України є:

 • участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
  політики у сфері фізичної культури і спорту;
 • розроблення дроектів концепцій, програм розвитку фізичної
  культури і спорту;
 • створення умов для реалізації права громадян на заняття
  фізичною культурою і спортом;
 • сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського руху
  та спорту вищих досягнень в Україні;
 • міжнародне співробітництво у питаннях фізичної культури
  і спорту.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+