Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Достоїнства і недоліки застосування методики експертних оцінок


Достоїнства і недоліки застосування методики експертних оцінок

Експертні оцінки являють собою висновки фахівців з якої-небудь проблеми у сфері їх компетенції для ухвалення рішення.

Метод експертних оцінок – це фактично метод прогнозування, основоположним критерієм якого є досягнення згоди серед усіх членів експертної групи. Організаційно це виглядає так. Експерти, обізнані у взаємопов’язаних сферах діяльності, детально відповідають на питання анкети, пов’язаної з досліджуваною проблемою. Кожен з них фіксує свою думку про проблему, а потім повідомляє про відповідь своїм колегам. У випадку розбіжності його прогнозу з думкою інших, експерт зобов’язаний пояснити причину такої невідповідності. Далі процедура повторюється до тих пір, поки думки експертів не збіжаться. При цьому потрібно дотримуватися анонімності, що допомагає уникнути можливості групових роздумів над проблемною ситуацією.

Перевагами цих методів є:

1) простота організації;

2) використання статистичної обробки;

3) можливість охоплення великих груп.

Недоліки:

1) неповнота відповідей;

2) суб’єктивний фактор опитуваних;

3) можливість неправильного розуміння питань.

1. метод інтерв’ю

2. метод колективної генерації ідей («мозговий штурм»)

3. метод колективної експертної оцінки

4. метод експертних комісій

5. метод Дельфі

6. матричний метод

7. метод побудови прогнозного сценарію

8. метод морфологічного аналізу

9. синоптичний метод


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+