Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Митні процедури на залізничному транспорті


Митні процедури на залізничному транспорті

Митний контроль на залізничному транспорті
здійснюється від­повідно до глави 18 МК України та спеціальних правил митними органами.
Так, ст. 139 МК встановлює, що у зонах митного конт­ролю пунктів пропускання залізничного
транспорту на державно­му кордоні України здійснюється перевірка документів, огляд
за­лізничного рухомого складу, а також інші передбачені чинним законодавством митні
процедури. При цьому розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші
операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів,
про­водяться підприємствами залізниці за свій рахунок.

Порядок та терміни проведення митного
контролю на залізни­чному транспорті визначаються загальними технологічними схемами,
які затверджуються начальниками залізничних станцій, митних ор­ганів та органів
охорони Державного кордону України.

Митний контроль товарів і транспортних
засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю.

Пасажири поїздів міжнародного сполучення
можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж марш­руту
руху поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади в галузі митної справи, спе­ціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у галузі охорони державного кордону України та центральним органом вико­навчої
влади в галузі транспорту України.

Митний контроль на залізничному транспорті
має свою послі­довність. При вибутті з України митними органами, прикордонними й
іншими уповноваженими органами контролю здійснюється такий Комплекс контролю: прикордонний
контроль (проводиться прикордонними органами); оформлення вантажу, багажу транспортним
підприємством, що здійснює міжнародні перевезення; контроль відповідності товару
і цінностей, занесених у ми декларацію, фактичній наявності проводиться митними
службами; контроль наявності зброї, металу й інших заборонених до вивезення предметів
здійснюється органами внутрішніх справ.

При прибутті в Україну в комплекс
контролю входять: прикордонний контроль; одержання багажу і вантажу; митний контроль
разом з фітосанітарними і ветеринарними службами.

Товарні потяги і перевезені ними вантажі,
так само як і інші товари і транспортні засоби, що вивозяться за межі України, а
також при ввезенні на її територію, підлягають обов’язковому митному контролю відповідно
до заявленого режиму (імпорту чи експорту). При здійсненні митного огляду переміщуваних
через митний кордон України вантажів за вимогою митних органів залізниця зобов’язана
пред’явити їм товари і транспортні засоби для огляду і забезпечи­ти виконання необхідних
операцій (зняття і розкриття контейнерів, розвантаження товарів, розчеплення вагонів).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+