Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розгляд справи про порушення митних правил

Митне розслідування

Митні розслідування — це система процесуальних дій, встановлених МК, а в частині, яка не передбачена
ним, — Кодексом України про адміністративні порушення для виявлення та документування
митних правопорушень.

Основними завданнями митного розслідування
є
: виявлення та припинення правопорушення, своєчасне всебічне, повне та об’єктивне
з’ясування обставин справи, її вирішення відповідно до чинного законодавства, забезпечення
виконання постанов у справах, а також виявлення причин та умов, що сприяли скоєнню
митних правопорушень, і зміцнення правопорядку та законності.

Розгляд справи про порушення митних
правил

Адміністративно-юрисдикційній діяльності
митних органів притаманна певна процесуальна форма, зміст якої врегульований правовими
нормами, що сконцентровані в Кодексі України про адміністративні правопорушення,
Митному кодексі України.

Аналіз законодавства України дає змогу
виділити два види провадження у справах про адміністративні правопорушення: звичайне
та спрощене. Звичайне детально регламентовано чинним законодавством. Воно передбачає
складання протоколу: визначає зміст, запобіжні заходи і порядок їх застосування;
права і обов’язки учасників провадження; порядок розгляду справ; факти, обставини,
що є доказами.

Спрощене провадження застосовується
щодо невеликої кількості правопорушень, прямо передбачених ст.258 КУпАП. Таке провадження
характеризується мінімумом процесуальних дій та їх оперативністю. Протокол про правопорушення
не складається, посадова особа, що виявила правопорушення, приймає і виконує рішення
про накладення стягнення (штрафу або попередження) на місці вчинення правопорушення.
Однак спрощена процедура притягнення до адміністративної відповідальності за ПМП
діючим законодавством не передбачена.

Виділяється чотири стадії провадження за справою про порушення митних правил:

  • порушення справи про порушення
    митних правил та митне розслідування;
  • розгляд справи по суті та винесення
    по ній постанови;
  • перегляд справи у зв’язку з оскарженням
    або опротестуванням постанови по справі;
  • виконання постанови по справі.

Розгляд справи по суті та винесення по ній постанови — це основна стадія провадження
в справах про порушення митних правил, на ній вирішуються найважливіші завдання
цього провадження. Ця стадія включає в себе три етапи: підготовку справи до розгляду,
слухання справи, прийняття по ній постанови.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+