Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Забезпечення законності у разі застосування стягнення до порушників митних правил


Забезпечення законності у разі застосування
стягнення до порушників митних правил  

Стаття 1 Конституції України проголосила
Україну як демократичну правову державу, для якої характерне визнання пріоритету
прав і свобод людини і громадянина, взаємна відповідальність держави і особистості.
Звідси виникає зміст поняття «законність» в значенні точного і неухильного виконання
вимог законів і заснованих на них інших правових актів з урахуванням безумовного
верховенства закону. У зв’язку з цим необхідно підкреслити особливу значимість норм
статті, що коментується для всіх органів, уповноважених застосовувати заходи адміністративної
відповідальності незалежно від характеру і об’єму їх повноважень.

Ніхто не може бути підданий мірі адміністративного
впливу в зв’язку з адміністративним правопорушенням інакше, як на основах і в порядку,
встановлених законодавством.

Воля держави, направлена на припинення
протиправних дій, виражена досить чітко, бо застосування до особи адміністративної
відповідальності можливе тільки на основах, встановлених в законі. Якщо такі основи
відсутні або якщо провина особи в здійсненні діяння по цих основах не доведена,
особа не може бути піддана якій-небудь мірі адміністративного стягнення.

Таке ж важливе значення для захисту
прав громадян, що підозрюються в здійсненні порушення митних правил, має і ст. 58
Конституції України, згідно з якою ніхто не може відповідати за діяння, яке в момент
його здійснення не признавалося правопорушенням. Більш того якщо навіть особа вчинила
адміністративне порушення, але після його здійснення відповідальність за нього пом’якшена
або усунена, то застосовується новий закон, що звільняє правопорушників від відповідальності
або пом’якшує її. Цей висновок безпосередньо витікає з ч.1 ст.58 Конституції, яка
свідчить, що закони і інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі,
крім випадків, коли вони пом’якшують або виключають відповідальність особи.

З конституційних положень про рівність
всіх перед законом (ст. 24 Конституції), про право кожного захищати свої права і
свободи всіма способами, не забороненими законом, в тому числі шляхом звертання
до суду (ст. 55 Конституції), про право кожного на отримання кваліфікованої юридичної
допомоги (ст. 59 Конституції) і інші витікає принцип рівності перед законом. Крім
того, принципове значення для провадження у справах про ПМП мають положення ст.
62 Конституції України про презумпцію невинності і про те, що обвинувачений не зобов’язаний
доводити свою невинність, а сумніви у винності осіб тлумачаться на його користь;
і положення ст. 61 Конституції України про те, що ніхто не може бути двічі притягнутий
до юридичної відповідальності одного вигляду за одне і те ж правопорушення. Рівним
образом це відноситься і до застосування положення ст. 63 Конституції України про
те, що ніхто не зобов’язаний і не несе відповідальності за відмову свідчити або
давати пояснення відносно себе, членів своєї сім’ї або близьких родичів, коло яких
визначається законом.

Важливим правилом є те, що міра впливу до винного в здійсненні порушення митних правил може бути застосована, по-перше, тільки уповноваженим на те органом або посадовою особою і, по-друге, в межах встановлених законом повноважень. 

Нарешті, забезпечення законності полягає
в обов’язку вищестоящого (в порядку підлеглості) органу (посадової особи) здійснювати
контроль за діяльністю підлеглих йому органів і осіб, уповноважених застосовувати
заходи адміністративної відповідальності а також праві особи, притягнутої до адміністративної
відповідальності, оскаржити накладене стягнення в судовому порядку, а також подати
скаргу у вищестоящий в порядку підлеглості орган (посадовій особі).

Таким чином, законодавством створено
цілісну систему заходів, направлених на забезпечення законності при застосуванні
стягнень у справах про порушення митних правил до осіб, що здійснили порушення,
і в той же час на виключення неправомірних порушень їх прав і законних інтересів.

Згідно ст. 327 МК України стягнення
за порушення митних правил не може бути застосовано інакше, як на підставі та в
порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України.

Додержання вимог законодавства у разі
застосування стягнень за порушення митних правил забезпечується здійсненням систематичного
контролю з боку митних органів вищого рівня та їх посадових осіб, права оскарження
та інших встановлених законодавством України заходів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+