Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Міжнародні інститути, відповідальні за досягнення паритету


Міжнародні інститути, відповідальні за досягнення паритету

Сюди слід віднести ООН, що приділяє велику увагу перебудові внутрішньої діяльності на гендерних принципах, формуванню всіх документів організації з позицій гендерної перспективи. Однією з трьох найважливіших цілей організації, названих у Статуті 1945 р., є «заохочення і розвиток поваги до прав і основних свобод людини … без різниці раси, статі, мови, релігії» (ст. 1).

Основним статутним органом ООН, що відповідає за сприяння правам людини є Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Рада утворила ряд комісій, найважливішими з яких в забезпеченні гендерної політики є Комісія з прав людини та Комісія з положення жінок.

Комісія з прав людини – представляє пропозиції, рекомендації і доповіді Раді відносно: Міжнародної Хартії прав, міжнародних декларацій чи конвенцій про громадянські свободи, права жінок, попередження дискримінації за ознакою статі, мови і релігії, інших питань, що стосуються прав людини.

Комісія з положення жінок займається винятково питаннями захисту прав жінок. Комісія та її Відділ по просуванню жінок, готує рекомендації по забезпеченню прав жінок у політичній, економічній, соціальній та освітній сферах. Діяльність Комісії включає як розробку положень про права жінок, так і виявлення факторів, що перешкоджають втіленню рівності. Вона ввела поняття національного політичного механізму просування жінок, завданням якого є розповсюдження та впровадження резолюцій комісії для забезпечення реальної гендерної рівності, адаптуючи їх до політичного контексту конкретної країни.

З метою здійснення контролю за дотриманням міжнародних конвенцій з прав людини в рамках ООН створений ряд договірних органів – комітетів.

Так, Комітет з прав людини розглядає доповіді, що надаються державами-учасниками, про прийняті ними заходи для реалізації в життя положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Комітет з економічних, соціальних і культурних прав контролює дотримання Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права, вносить пропозиції загального характеру по міжнародним документам з прав людини, у тому числі по правам жінок. Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок проводить моніторинг дотримання Конвенції, щорічно представляє Генеральній Асамблеї доповіді про свою діяльність, розробляє положення і рекомендації з питань, що входять до його компетенції.

Спеціалізовані установи ООН, які здійснюють контроль за дотриманням державами взятих на себе договірних зобов’язань, включають систему органів, що передбачають процедури подачі скарг-звернень і скарг-повідомлень: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців; Міжнародна організація праці, МОП (займається питаннями вирівнювання прав та можливостей жінок та чоловіків у цій сфері); Організація ООН з питань освіти, науки, культури, ЮНЕСКО (слідкує за забезпеченням рівного доступу до освіти жінок та чоловіків); Всесвітня організація охорони здоров’я, ВООЗ (відповідає за захист здоров’я матерів та дітей). Звернення до цих організацій можливе у випадку, коли держава приєдналась до положень, які надають міжнародному органу юрисдикцію щодо індивідуальних скарг.

Фонд ООН для розвитку в інтересах жінок (ЮНІФЕМ) має першочерговим завданням стимулювання залучення жінок до основного курсу суспільного розвитку і підтримка заходів експериментального характеру відповідно до національних і релігійних пріоритетів.

Структура «ООН-жінки» виконує такі функції: підтримка міжурядових органів, таких, як Комісія зі становища жінок, у розробці політики, глобальних стандартів і норм; допомога державам-членам в реалізації цих стандартів, готовність надати відповідну технічну і фінансову підтримку тим країнам, які просять про це, а також зміцнення ефективних партнерських зв’язків з громадянським суспільством; забезпечення відповідального ставлення системи ООН до своїх власних зобов’язань в сфері гендерної рівності, в тому числі здійснення регулярного моніторингу загальносистемного прогресу.

Підводячи підсумок вищенаведеного, слід зазначити, що ООН дійсно є універсальним органом у захисті прав жінок і дітей.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+