Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Процедура голосування та встановлення результатів виборів

Процедура
голосування та встановлення результатів виборів

Голосування проводиться у день виборів та у день повторного
голосування з 8 до 20 години. На закордонних виборчих дільницях голосування
проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.

Голосування проводиться у спеціально відведених та
облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни (кімнати) для таємного
голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення
виборчих скриньок. Обладнання приміщення для голосування покладається на
дільничну виборчу комісію.

Приміщення для голосування повинно бути обладнане
достатньою кількістю кабін (кімнат) для таємного голосування. Для малих
виборчих дільниць кількість таких кабін (кімнат) повинна бути не менше двох,
для середніх – не менше чотирьох, для великих – не менше шести. Розміщення
обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця
видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного
голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів дільничної виборчої
комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні
для голосування.

Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною
кількістю виборчих скриньок – великих (стаціонарних) та малих (переносних).
Виборчі скриньки мають розміри і виготовляються з прозорого матеріалу, які
визначаються Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати
не менше двох великих та двох малих виборчих скриньок, середня – не менше трьох
великих і двох малих скриньок, велика – не менше чотирьох великих і трьох малих
скриньок. Виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб
виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для
таємного голосування.

Про час і місце голосування дільнична виборча
комісія повідомляє виборців не пізніш як за сім днів до дня його проведення.

Кожний громадянин голосує особисто, голосування за
інших осіб не допускається. Бюлетені для голосування видаються дільничною
комісією на підставі списку громадян після пред’явлення громадянином паспорта
або іншого документа, який посвідчує його особу.

Бюлетені для голосування заповнюються голосуючим у
кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється
присутність будь-кого, крім голосуючого. Громадянин, який не має можливості
самостійно заповнити бюлетені, має право запросити в кабіну або кімнату для
таємного голосування іншу особу за своїм розсудом, крім члена комісії.

Заповнені бюлетені голосуючий опускає у
скриньку для голосування.

О 20 годині голова дільничної виборчої комісії
оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише
виборці, які перебувають у приміщенні для голосування. Продовження голосування
після встановленого часу не допускається. Після виходу з приміщення для
голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються
тільки члени комісії та особи, яким надано право бути присутніми на засіданні
виборчої комісії.

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її
засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу
після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після
складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій
дільниці.

Дільнична виборча комісія на підставі списку
виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість
оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок
голосів виборців на виборчій дільниці.

Дільнична виборча комісія підраховує невикористані
виборчі бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься
секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій
дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення
правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з
бюлетенями, зазначеними у частині дев’ятій статті 76 цього Закону,
запаковуються. На пакеті робиться напис “Невикористані виборчі бюлетені“, зазначаються номер
територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих
бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної
виборчої комісії та печатка комісії.

Дільнична виборча комісія підраховує кількість
виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців. Ця
кількість оголошується.

Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює
сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які
отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною
виборчою комісією. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає
акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини
такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої
комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи,
офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб
або печаток на виборчих скриньках.

Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою
комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що
використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для
голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з
пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими
під час голосування.

При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її
вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої
комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа.

Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки
виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія при цьому
підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. При
цьому перевіряється наявність у цій скриньці контрольного листа, який повинен
бути вийнятий останнім.

Виборча комісія підраховує загальну кількість
виборчих бюлетенів. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою
комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є
виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не
підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем,
дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому
кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його
огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими
бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис “Предмети“.

Встановлена у підсумку підрахунку кількість є
кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і
заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на
виборчій дільниці.

Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені
окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів,
написи “недійсні”, “проти всіх”. При розкладанні виборчих
бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий
бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У
разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує
питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути
особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими
виборчими бюлетенями припиняється.

Дільнична виборча комісія підраховує кількість
голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, а
також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост
Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право
перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку
голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем
комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

З моменту закінчення голосування територіальна
виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до
встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей
час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших
функцій, крім участі в засіданні комісії.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні на
підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в
межах відповідних територіальних виборчих округів не пізніш як на десятий день
з дня виборів встановлює результати голосування у день виборів Президента України,
про що складає протокол.

Центральна виборча комісія не пізніш як на третій
день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати
виборів Президента України у газетах “Голос України” та
“Урядовий кур’єр” із зазначенням прізвища, імені, по батькові
обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття),
місця роботи, місця проживання, партійності, суб’єкта висування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+