Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

41. Світовий політичний процес, поняття, особливості


Світовий політичний процес, поняття, особливості

Світовий
політичний процес
— це сукупність дій та взаємовід­носин суб’єктів політики на міжнародній
арені. Поняття світовий політичний процес і міжнародні політичні відносини тісно
взаємо­пов’язані, оскільки позначають в основному ту саму політичну реаль­ність,
але в різних аспектах. Коли йдеться про міжнародні політичні відносини, акцент робиться
на суб’єктах цих відносин — державах, міжнародних організаціях, міжнародних рухах.
Коли йдеться про сві­товий політичний процес, то маються на увазі функціональний
аспект міжнародних відносин, дії цих суб’єктів на міжнародній арені. У ши­ршому
значенні до світового політичного процесу долучають і ті наці­ональні чи внутрішньодержавні
політичні явища і процеси, які мають міжнародне значення.

Світовий
політичний процес – це сукупна діяльність народів, рухів, держав та їх інституцій,
соціальних спільностей, які переслідують певні політичні цілі у царині міжнародного
життя. Світовий політичний процес є формою комплексної глобальної політичної і соціальної
взаємодії у сучасному світі.

Метою світового політичного процесу
є боротьба за єдність світової цивілізації та подолання глобальних проблем сучасності.

До структури світового політичного процесу належать:

– зовнішньополітична
діяльність суверенних держав;

– політична
діяльність громадських організацій, політичних партій та етнічних груп на світовій
арені;

– політично
значима діяльність ООН та інших міжнародних організацій;

– політичні
акції регіонального, міжрегіонального, міждержавного та наднаціонального характеру.

Світовий
політичний процес пов’язаний зі створенням кращої системи міжнародного політичного
порядку, враховуючи позитивний досвід окремих націй та держав.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+