Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність прогнозування в соціології

Сутність прогнозування
в соціології

Соціологічне
прогнозування набуває особливого значення в періоди криз і особливо в перехідні
періоди розвитку суспільства.

Без прогнозування
різних явищ і процесів, без передбачення перспектив їх розвитку неможливе науково-обґрунтоване
управління, вироблення і прийняття ефективних управлінських рішень.

Прогнозування — це спеціальні
наукові дослідження конкретних процесів, явищ, подій, у підсумку яких з одних, уже
відомих зведень про минуле і сьогодення, одержують уявлення про можливі стани прогнозованого
об’єкта, тобто одержують інші знання.

 

 

Наукові основи прогнозування

По мірі ускладнення суспільного процесу посилювалася потреба
державної влади в науковому обґрунтовані прогнозування, а розвиток соціології зумовило
таку можливість. Активно почала розвиватися теорія прогнозування в цілому і окремих
її сферах, в тому числі і політичних процесів.

Виникла спеціальна галузь наукового знання, що вивчає майбутнє
людства, перспективи розвитку соціальних процесів – футурологія.

Термін футурологія був у науковий обіг німецьким соціологом О.
Флетхеймом в 1943 р. в якості назви специфічного розділу наукового знання – «філософія
майбутнього».

Пік популярності футурології припав на 70-і рр. Але і в даний
час футурологія використовується в ряді країн Заходу з метою прогнозування глобальних
соціальних процесів зі своїми методами дослідження.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ