Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Соціологічне поняття культури


Соціологічне поняття культури

Говорячи про культуру, слід підкреслити, що даний соціальний феномен трактується неоднаково.

Поняття культури — одне з найважливіших у соціології. Культура визначає, як саме живуть члени суспільства або груп, що складають суспільство.

Найближчим до соціологічного є розуміння культури, яке притаманне історикам. Найчастіше вони називають культурою сукупність досягнень певного народу у певну епоху у його духовній та матеріальній діяльності.

У соціологічному вжитку термін має найширше значення – він позначає усі продукти творчої діяльності людей.

Концептуально поняття “культура” відрізняється від поняття “суспільства”, але між цими двома поняттями існують тісні зв’язки. Оскільки жодна культура не може існувати без суспільства. Точно так само і суспільства не можуть існувати без культури, яка організовує суспільне життя.

У соціологічному розумінні культура складається з двох основних видів продуктів людської діяльності – матеріальних та нематеріальних.

Матеріальна культура складається з усіх штучних предметів, тобто з усіх фізичних об’єктів, які люди створюють або яким вони надають значення – колесо, одяг, будинки, міста, книги, космічні кораблі, але також не створені людьми, але поставлені ними у штучні (неприродні) зв’язки із собою – тотемні рослини, тотемні тварини або сузір’я зірок.

Нематеріальна культура складається з усіх абстрактних творінь людей – таких як цінності, вірування, норми, звички, міфи, вміння, устрої сім’ї, політичних організацій, інших соціальних інститутів.

Якщо брати співвідношення культури та суспільства, то можна сказати, що культура це невід’ємна складова частина суспільства.

Для соціолога не існує людини без культури, саме слово «людина» позначає культурну істоту (на відміну від тварини).

Культура дає людині напрямки діяльності та способи діяльності. Вона вказує що робити і як робити.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+