Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Динаміка стратифікаційних процесів в сучасному суспільстві


Динаміка стратифікаційних процесів в сучасному суспільстві

В якості чинника соціальної динаміки і, отже стимулу стратифікаційних зрушень виступає інтенсивна взаємодія з розвиненими країнами та різноманітними культурами світу. У цьому випадку суспільство виробляє об’єктивні критерії оцінки свого розвитку, отримуючи нові статуси і позиції.

Найважливішим чинником, що стимулює зміну стратифікаційної структури, виступає соціальна напруженість та криза, які ведуть до соціальної дезінтеграції.

Одним з найбільш поширених способів вирішення соціальних проблем є реформаторські заходи, а також цілісна політика, спрямована на модернізаційні перетворення суспільства.

Стратифікація пострадянського українського суспільства характеризується такими термінами: «поляризація» (зростаюча прірва між багатими і бідними) та «бразіліфікація» (особливий тип поляризації, що супроводжується вимиванням середнього класу при зростанні злиднів, безробіття, падіння рівня життя). Держава не заважає багатим збагачуватися. А бідним – бідніти.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+