Пошук по сайту

Секретар судового засідання у цивільному процесі

Секретар судового засідання – це працівник суду, на якого покладається організаційне забезпечення судового процесу.

Секретар судового засідання:

 • здійснює судові виклики і повідомлення;
 • перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому;
 • забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції;
 • забезпечує ведення протоколу судового засідання;
 • забезпечує оформлення матеріалів справи;
 • виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи.

Секретар судового засідання має право:

 • користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів» та іншими актами законодавства;
 • на соціально-правовий захист відповідно до свого статусу;
 • уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання (протоколі судового засідання);
 • уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності секретарів судового засідання та роботи суду;
 • отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків, в тому числі інформацію з обмеженим доступом;
 • брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

Обов'язки секретаря судового засідання поділяються на дві частини:

 • обов'язки визначені законом;
 • обов'язки, визначені головуючим по справі.

Окремі обов'язки секретаря судового засідання визначені Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді.

Секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в протоколі судового засідання.

Секретар судового засідання виконує обов’язки судового розпорядника у випадку його відсутності.

Секретар судового засідання, відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу», несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням, а також за розголошення інформації з обмеженим доступом.

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 821
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація