Мобільна версія

1. Німецька школа

2. Американська школа

3. Британська школа

4. Російська школа

5. Європейський континенталізм

6. Українська школа

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше

1. Сутність світ-системного підходу та теорії світових геополітичних циклів (І.Валлерстайн, П.Тейлор, Н.Д.Кондратьєв, Дж. Модельський, В.Томпсон, Дж.Голдстайн, В.Л Цимбурський)

Сутність циклів Кондратьєва

2. Поліцентричність та ієрархічність глобального устрою світу в сучасних геополітичних теоріях (С. Коен, А.Страус, Й.Галтунг)

3. "Нові праві”: витоки та сучасні теоретичні напрями

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше

1. Пострадянська територія в сучасному геополітичному просторі: проблеми самоідентифікації (Розколотий Хартленд)

2. Концепції національної безпеки та геополітичне розташування

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше

Доктрина Монро

Доктрина Олні

Стратегія національної безпеки США

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше

1. Сутність, структура та критерії національної та міжнародної безпеки

2. Національна та міжнародна безпека України

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше

1. Світовий політичний процес: поняття, особливості

2. Міжнародні відносини: поняття, рівні та різновиди. Система міжнародних відносин та її типологізація

3. Зовнішня політика держави: поняття та сутність, основні риси та цілі. Різновиди, засоби та функції зовнішньої політики

4. Місце України в сучасній системі міжнародних відносин. Зовнішня політика України: основні напрямки та перспективи розвитку

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше

Неоєвразійство: загальні принципи та течії

Мондіалізм та неомондіалізм

Теорії конвергенції. «Кінець історії» Ф.Фукуями. «Геоекономіка» Ж.Атталі. Посткатастрофічний мондіалізм К.Санторо

Жак Атталі - "Лінії Горизонту"

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше

1. Розвиток геополітичної стратегії США в період Холодної війни. (І.Боумен, Р.Страус- Хюпе, О. Латимор)

2. Ніколас Спікмен: корекція теорії Макіндера

3. Теорії Дж. Кеннана, Г.Алперовіца, У.Ростоу, К.Грея, Д.Майнінга («теорія бікульткури») та витоки «американської політики стримування СРСР»

4. «Атомна дипломатія» США та «нова стратегія» СРСР (доктрина Соколовського)

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше

Особливості пангерманізму

Німецька геополітика у 1924–1946 рр. (Карл Хаусхофер та його концепція «панрегіоналізму»; Карл Шміт і теорія протилежності «номоса» Землі «номосу» моря.)

Особливості Кіотської геополітичної школи

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше

1. Витоки та загальні принципи англо-американської геополітики

2. Хелфорд Макіндер і теорія "Хартленда”

3. Концепція «морської сили» Альфреда Мехена

Категорія: Геополітика (Семінари)
Детальніше