ШКОЛИ І ТЕЧІЇ ГЕОПОЛІТИКИ

ШКОЛИ І ТЕЧІЇ ГЕОПОЛІТИКИ

1. Німецька школа 2. Американська школа 3. Британська школа 4. Російська школа 5. Європейський континенталізм 6. Українська школа
Сучасні геополітичні теорії та школи2

Сучасні геополітичні теорії та школи2

1. Сутність світ-системного підходу та теорії світових геополітичних циклів (І.Валлерстайн, П.Тейлор, Н.Д.Кондратьєв, Дж. Модельський, В.Томпсон, Дж.Голдстайн, В.Л Цимбурський) Сутність циклів Кондратьєва 2. Поліцентричність та ієрархічність глобального устрою світу в сучасних геополітичних теоріях (С. Коен, А.Страус, Й.Галтунг) 3. "Нові праві”: витоки та сучасні теоретичні напрями
Сучасна геополітика країн пострадянського простору та стратегії для Євразії

Сучасна геополітика країн пострадянського простору та стратегії для Євразії

1. Пострадянська територія в сучасному геополітичному просторі: проблеми самоідентифікації (Розколотий Хартленд) 2. Концепції національної безпеки та геополітичне розташування
Геостратегія Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Геостратегія Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Доктрина Монро Доктрина Олні Стратегія національної безпеки США
Національна та міжнародна безпека

Національна та міжнародна безпека

1. Сутність, структура та критерії національної та міжнародної безпеки 2. Національна та міжнародна безпека України
Світовий політичний процес та система міжнародних відносин

Світовий політичний процес та система міжнародних відносин

1. Світовий політичний процес: поняття, особливості 2. Міжнародні відносини: поняття, рівні та різновиди. Система міжнародних відносин та її типологізація 3. Зовнішня політика держави: поняття та сутність, основні риси та цілі. Різновиди, засоби та функції зовнішньої політики 4. Місце України в сучасній системі міжнародних відносин. Зовнішня політика України: основні напрямки та перспективи розвитку
Сучасні геополітичні теорії та школи

Сучасні геополітичні теорії та школи

Неоєвразійство: загальні принципи та течії Мондіалізм та неомондіалізм Теорії конвергенції. «Кінець історії» Ф.Фукуями. «Геоекономіка» Ж.Атталі. Посткатастрофічний мондіалізм К.Санторо Жак Атталі - "Лінії Горизонту"
Геополітика Холодної війни

Геополітика Холодної війни

1. Розвиток геополітичної стратегії США в період Холодної війни. (І.Боумен, Р.Страус- Хюпе, О. Латимор) 2. Ніколас Спікмен: корекція теорії Макіндера 3. Теорії Дж. Кеннана, Г.Алперовіца, У.Ростоу, К.Грея, Д.Майнінга («теорія бікульткури») та витоки «американської політики стримування СРСР» 4. «Атомна дипломатія» США та «нова стратегія» СРСР (доктрина Соколовського)
Класична німецька геополітика

Класична німецька геополітика

Особливості пангерманізму Німецька геополітика у 1924–1946 рр. (Карл Хаусхофер та його концепція «панрегіоналізму»; Карл Шміт і теорія протилежності «номоса» Землі «номосу» моря.) Особливості Кіотської геополітичної школи
Класична англо-американська геополітика

Класична англо-американська геополітика

1. Витоки та загальні принципи англо-американської геополітики 2. Хелфорд Макіндер і теорія "Хартленда” 3. Концепція «морської сили» Альфреда Мехена
Статистика
0  
Всього матеріалів 4313
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 48
Наші партнери
Оновлення new
  • Законодавство про цивільне судочинство
  • Цивільне судочинство здійснюється відповідно до: Конституції України, якою встановлені основи організації і діяльності суду, правовий статус громадян
  • Відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення
  • Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру
  • Розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин
  • Право на перегляд справи та оскарження судового рішення, обов’язковість судових рішень
  • Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають
  • Змагальність сторін, диспозитивність цивільного судочинства
  • Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?