Пошук по сайту
Школи і течії геополітики

Школи і течії геополітики

 1. Німецька школа
 2. Американська школа
 3. Британська школа
 4. Російська школа
 5. Європейський континенталізм
 6. Українська школа
Сучасні геополітичні теорії та школи

Сучасні геополітичні теорії та школи

 1. Сутність світ-системного підходу та теорії світових геополітичних циклів (І.Валлерстайн, П.Тейлор, Н.Д.Кондратьєв, Дж. Модельський, В.Томпсон, Дж.Голдстайн, В.Л Цимбурський)
 2. Сутність циклів Кондратьєва
 3. Поліцентричність та ієрархічність глобального устрою світу в сучасних геополітичних теоріях (С. Коен, А.Страус, Й.Галтунг)
 4. "Нові праві”: витоки та сучасні теоретичні напрями
Сучасна геополітика країн пострадянського простору та стратегії для Євразії

Сучасна геополітика країн пострадянського простору та стратегії для Євразії

 1. Пострадянська територія в сучасному геополітичному просторі: проблеми самоідентифікації (Розколотий Хартленд)
 2. Концепції національної безпеки та геополітичне розташування
Геостратегія Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Геостратегія Азіатсько-Тихоокеанського регіону

 1. Доктрина Монро
 2. Доктрина Олні
 3. Стратегія національної безпеки США
Національна та міжнародна безпека

Національна та міжнародна безпека

 1. Сутність, структура та критерії національної та міжнародної безпеки
 2. Національна та міжнародна безпека України
Світовий політичний процес та система міжнародних відносин

Світовий політичний процес та система міжнародних відносин

 1. Світовий політичний процес: поняття, особливості
 2. Міжнародні відносини: поняття, рівні та різновиди. Система міжнародних відносин та її типологізація
 3. Зовнішня політика держави: поняття та сутність, основні риси та цілі. Різновиди, засоби та функції зовнішньої політики
 4. Місце України в сучасній системі міжнародних відносин. Зовнішня політика України: основні напрямки та перспективи розвитку
Сучасні геополітичні теорії та школи

Сучасні геополітичні теорії та школи

 1. Неоєвразійство: загальні принципи та течії
 2. Мондіалізм та неомондіалізм
 3. Теорії конвергенції. «Кінець історії» Ф.Фукуями. «Геоекономіка» Ж.Атталі. Посткатастрофічний мондіалізм К.Санторо
 4. Жак Атталі - "Лінії Горизонту"
Геополітика Холодної війни

Геополітика Холодної війни

 1. Розвиток геополітичної стратегії США в період Холодної війни. (І.Боумен, Р.Страус- Хюпе, О. Латимор)
 2. Ніколас Спікмен: корекція теорії Макіндера
 3. Теорії Дж. Кеннана, Г.Алперовіца, У.Ростоу, К.Грея, Д.Майнінга («теорія бікульткури») та витоки «американської політики стримування СРСР»
 4. «Атомна дипломатія» США та «нова стратегія» СРСР (доктрина Соколовського)
Класична німецька геополітика

Класична німецька геополітика

 1. Особливості пангерманізму
 2. Німецька геополітика у 1924–1946 рр. (Карл Хаусхофер та його концепція «панрегіоналізму»; Карл Шміт і теорія протилежності «номоса» Землі «номосу» моря.)
 3. Особливості Кіотської геополітичної школи
Класична англо-американська геополітика

Класична англо-американська геополітика

 1. Витоки та загальні принципи англо-американської геополітики
 2. Хелфорд Макіндер і теорія "Хартленда”
 3. Концепція «морської сили» Альфреда Мехена
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1533
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація