Пошук по сайту
Господарське право (особлива частина) НУ "ОЮА"

Господарське право (особлива частина) НУ "ОЮА"

Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності Оренда, лізинг та концесія в господарських відносинах Правове регулювання діяльності транспорту Правове регулювання банківської (фінансової) діяльності
Антидемпинговые, антисубсидацийни и специальные мероприятия в ВЭД

Антидемпинговые, антисубсидацийни и специальные мероприятия в ВЭД

Антидемпинговые, антисубсидацийни и специальные мероприятия в ВЭД Санкции за нарушение законодательства о внешнеэкономической деятельности
Понятие, виды и субъекты внешнеэкономической деятельности

Понятие, виды и субъекты внешнеэкономической деятельности

Понятие, виды и субъекты внешнеэкономической деятельности Общие требования по осуществлению внешнеэкономической деятельности, меры тарифного и нетарифного регулирования
Предприятие с иностранными инвестициями

Предприятие с иностранными инвестициями

Предприятие с иностранными инвестициями: правовой статус, порядок образования и льготы Инвестирование за границу
Особенности правового регулирования инновационной деятельности

Особенности правового регулирования инновационной деятельности

Особенности правового регулирования инновационной деятельности Понятие и виды иностранных инвестиций Гарантии и компенсации иностранным инвесторам
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности Государственное регулирование инвестиционной деятельности Правовые формы реализации инвестиционной деятельности
Правовые основы деятельности фондовой биржи. Биржевые сделки

Правовые основы деятельности фондовой биржи. Биржевые сделки

Правовые основы деятельности фондовой биржи. Биржевые сделки Правовые основы аудиторской деятельности
Понятие и виды кредита, отграничение от займа, ссуды, лизинга

Понятие и виды кредита, отграничение от займа, ссуды, лизинга

Понятие и виды кредита, отграничение от займа, ссуды, лизинга Страхование в сфере хозяйствования, его виды и правовое обеспечение
Формы наличных расчетов и порядок кассовых операций

Формы наличных расчетов и порядок кассовых операций

Формы наличных расчетов и порядок кассовых операций Формы безналичных расчетов. Вексель и аккредитив
Понятие и виды цен, порядок их установления

Понятие и виды цен, порядок их установления

1.  Понятие и виды цен, порядок их установления 2. Система и полномочия государственных органов по контролю за ценами 3. Правовая природа и порядок заключения (прекращения) договора на расчетно-кассовое обслуживание (договора банковского счета)
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1533
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація