Рівні дослідження та рівні узагальнення політики


Рівні дослідження та рівні узагальнення політики


У сучасній політичній науці існують два основні рівні дослідження: теоретичний і емпіричний.

Емпіричний рівень політичних досліджень вирішує завдання збору та систематизації фактів (політична статистика, історія громадських рухів і політичних партій).

Теоретичний рівень політичної науки пов'язаний з конструюванням абстрактних моделей і концептів (теорії політичної системи, політичної культури та ін.)

Обидва ці рівня можуть бути присутніми в одному і тому ж дослідженні. Наприклад, при аналізі результатів виборів на теоретичному рівні вивчаються виборча і партійна системи країни (теорія політичних інститутів), а на емпіричному - результати голосування виборців (соціологія і статистика).

Відповідно з практичними завданнями політичні дослідження можуть відноситись до фундаментального, прикладного абосереднього рівня.

Фундаментальний рівень політичної науки вирішує завдання пізнання і кращого розуміння політичного життя. До нього відносяться теорії влади, політичної системи, політичної модернізації та ін.

Прикладний рівень політичної науки вирішує практичні завдання, пов'язані з впливом на поточну політику та рішенням типових практичних завдань. На цьому рівні досліджується процес прийняття рішень, проведення переговорів, партійне будівництво, врегулювання конфліктів та ін.

Середній рівень досліджує окремі галузі політики. До цього рівня політичної науки відноситься теорія малих груп, теорія бюрократії та ін.

Відповідно до масштабів можна виділити три рівня політики.

1. Мегаполітіка - це міжнародна і світова політика.

2. Макрополітика здійснюється в масштабах держав, це сфера діяльності вищих або центральних органів державної влади, а також політичних і громадських організації національного масштабу.

3. Мезополітіка здійснюється на рівні організацій, установ, а також партійних та громадських структур обласного, районного чи локального масштабу.

4. Мікрополітика - це політичне спілкування людей всередині малих груп, на рівні міжособистісних відносин.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?