Рівні дослідження та рівні узагальнення політики


Рівні дослідження та рівні узагальнення політики


У сучасній політичній науці існують два основні рівні дослідження: теоретичний і емпіричний.

Емпіричний рівень політичних досліджень вирішує завдання збору та систематизації фактів (політична статистика, історія громадських рухів і політичних партій).

Теоретичний рівень політичної науки пов'язаний з конструюванням абстрактних моделей і концептів (теорії політичної системи, політичної культури та ін.)

Обидва ці рівня можуть бути присутніми в одному і тому ж дослідженні. Наприклад, при аналізі результатів виборів на теоретичному рівні вивчаються виборча і партійна системи країни (теорія політичних інститутів), а на емпіричному - результати голосування виборців (соціологія і статистика).

Відповідно з практичними завданнями політичні дослідження можуть відноситись до фундаментального, прикладного абосереднього рівня.

Фундаментальний рівень політичної науки вирішує завдання пізнання і кращого розуміння політичного життя. До нього відносяться теорії влади, політичної системи, політичної модернізації та ін.

Прикладний рівень політичної науки вирішує практичні завдання, пов'язані з впливом на поточну політику та рішенням типових практичних завдань. На цьому рівні досліджується процес прийняття рішень, проведення переговорів, партійне будівництво, врегулювання конфліктів та ін.

Середній рівень досліджує окремі галузі політики. До цього рівня політичної науки відноситься теорія малих груп, теорія бюрократії та ін.

Відповідно до масштабів можна виділити три рівня політики.

1. Мегаполітіка - це міжнародна і світова політика.

2. Макрополітика здійснюється в масштабах держав, це сфера діяльності вищих або центральних органів державної влади, а також політичних і громадських організації національного масштабу.

3. Мезополітіка здійснюється на рівні організацій, установ, а також партійних та громадських структур обласного, районного чи локального масштабу.

4. Мікрополітика - це політичне спілкування людей всередині малих груп, на рівні міжособистісних відносин.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?