Пошук по сайту

Рівні дослідження та рівні узагальнення політики


Рівні дослідження та рівні узагальнення політики


У сучасній політичній науці існують два основні рівні дослідження: теоретичний і емпіричний.

Емпіричний рівень політичних досліджень вирішує завдання збору та систематизації фактів (політична статистика, історія громадських рухів і політичних партій).

Теоретичний рівень політичної науки пов'язаний з конструюванням абстрактних моделей і концептів (теорії політичної системи, політичної культури та ін.)

Обидва ці рівня можуть бути присутніми в одному і тому ж дослідженні. Наприклад, при аналізі результатів виборів на теоретичному рівні вивчаються виборча і партійна системи країни (теорія політичних інститутів), а на емпіричному - результати голосування виборців (соціологія і статистика).

Відповідно з практичними завданнями політичні дослідження можуть відноситись до фундаментального, прикладного абосереднього рівня.

Фундаментальний рівень політичної науки вирішує завдання пізнання і кращого розуміння політичного життя. До нього відносяться теорії влади, політичної системи, політичної модернізації та ін.

Прикладний рівень політичної науки вирішує практичні завдання, пов'язані з впливом на поточну політику та рішенням типових практичних завдань. На цьому рівні досліджується процес прийняття рішень, проведення переговорів, партійне будівництво, врегулювання конфліктів та ін.

Середній рівень досліджує окремі галузі політики. До цього рівня політичної науки відноситься теорія малих груп, теорія бюрократії та ін.

Відповідно до масштабів можна виділити три рівня політики.

1. Мегаполітіка - це міжнародна і світова політика.

2. Макрополітика здійснюється в масштабах держав, це сфера діяльності вищих або центральних органів державної влади, а також політичних і громадських організації національного масштабу.

3. Мезополітіка здійснюється на рівні організацій, установ, а також партійних та громадських структур обласного, районного чи локального масштабу.

4. Мікрополітика - це політичне спілкування людей всередині малих груп, на рівні міжособистісних відносин.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 530
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?