Пошук по сайту

Ключові параметри паритетної демократії та їх вимір в Україні


Ключові параметри паритетної демократії та їх вимір в Україні


Виходячи зі змісту поняття «паритетна демократія», можна виокремити кілька її параметрів:

 1. рівне представництво жінок та чоловіків на виборн. та признач. посадах;
 2. гендерний баланс в законотворчому процесі;
 3. рівні права та рівні можливості для участі у суспільному житті та політиці всіх громадян, незалежно від статі.

Одразу потрібно зазначити, що гендерний дисбаланс в Україні носить форму відносного приниження прав як жінок, так і чоловіків

Відносно вимоги рівного представництва жінок та чоловіків на виборних та призначуваних посадах, слід зазначити, що тут має місце суттєвий перекіс у бік чоловіків. Порушення прав жінок у сфері управління пов’язані, з історичними традиціями політ.культури, укоріненими як в діяльності політ. інститутів, так і в свідомості людей. Багато в чому правові, культурні і моральні проблеми із становленням «менеджменту з жіночим обличчям» пов’язані з неготовністю як самих жінок, так і суспільства в цілому до такого підходу. В результаті у межах однакових сфер зайнятості чоловіки й жінки мають зовсім різні перспективи просування, тобто статусні наслідки певних занять для них різні. Особливо це помітно у сфері управління – чим вищий соціальний статус посади, тим менша ймовірність, що її обійматиме жінка.

За даними досліджень, у сфері приватного бізнесу підприємств, які працюють під керівництвом жінок, утричі менше, ніж підприємств, де головують чоловіки.

Аналіз жіночої участі у складі Кабінету Міністрів України за 2000–2012рр. показує, що її частка є меншою за сім відсотків.

Наведені дані показують негативну тенденцію – в останні роки жінок все менше у складі уряду. Проте важливим позитивним зрушенням стало включення у квітні 2012р. до складу уряду Р.В.Богатирьової (в якості віце-прем’єр-міністра, Міністра охорони здоров’я).

Подібна ситуація склалась і у судовій гілці влади. Так, у складі Конституційного Суду України жінки складають трохи більше 10%.

Потрібно відмітити, що частка жінок збільшується зі зниженням рівня державного органу або органу місцевого самоврядування.

У державній службі існує не тільки вертикальна, але й горизонтальна сегрегація. Вона проявляється у тому, що в сфері освіти, культури, охорони здоров’я, у соціальних службах та статистиці частка жінок доходить до 82–88%. В той час як у силових відомствах – СБУ, МВС, митних органах, в армії, навпаки абсолютне домінування належить чоловікам.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 532
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?