Мобільна версія

Семінарське заняття: цілі, завдання, види, особливості

Семінар  – це особлива форма навчальних практичних занять, яка полягає у самостійному вивченні студентами окремих питань і тем лекційного курсу з наступним оформленням навчального матеріалу у вигляді рефератів, доповідей, повідомлень тощо.

Семінарські заняття отримали свою назву від латинського слова «seminarium», що означає розсадник. Вони проводилися в давньогрецьких і римських школах як поєднання диспутів, повідомлень учнів, коментарів і висновків викладачів.

У сучасній вищій школі семінар – один з основних видів практичних занять як з гуманітарних, так і з природничих дисциплін. Семінар призначений для поглибленого вивчення того чи іншого предмета.

Категорія: Педагогіка (Семінари)
Детальніше

Методи навчання: 1 група – організація і здійснення навчально-пізнавальної роботи…

Виховання як процес цілеспрямованого формування та розвитку особистості

Виховний процес та його основні компоненти

Сутність та основні класифікації методів виховання

Характеристика основних груп методів виховання

Категорія: Педагогіка (Семінари)
Детальніше

1. Процес розвитку особистості

2. Основні фактори процесу і результату людського розвитку: спадкоємність, середовище, виховання

3. Вікова періодизація. Нерівномірність розвитку: акселерація

Категорія: Педагогіка (Семінари)
Детальніше

1. Сутність поняття «методи дослідження»

2. Методи емпіричного дослідження: спостереження, опитування (бесіда, інтерв’ю, анкетування), тестування, рейтинг, вивчення продуктів діяльності піддослідних (письмових, графічних, творчих і контрольних робіт), вивчення і узагальнення творчого досвіду, педагогічний експеримент

3. Математичні і статичні методи в педагогіці: реєстрація, ранжирування, шкалування

4. Теоретичні методи педагогічного дослідження: вивчення наукової літератури

Категорія: Педагогіка (Семінари)
Детальніше

1. Основні категорії педагогіки: розвиток, формування, спеціалізація, виховання, освіта, навчання, самовиховання, самоосвіта, педагогічний процес

2. Структура педагогічної науки та її зв’язок з іншими науками

3. Наукові галузі педагогіки: загальна педагогіка, вікова педагогіка, військова педагогіка, професійна педагогіка, спеціальна педагогіка, соціальна педагогіка, історія педагогіки

Категорія: Педагогіка (Семінари)
Детальніше

1. Потреба передачі соціального досвіду підростаючим поколінням. Виховання як цілеспрямований процес

2. Мета і зміст виховання в умовах первіснообщинного ладу

3. Перші зачатки утворення педагогічної науки – країни Древнього Сходу (Індія, Китай, Ассирія, Вавилон). Три типи шкіл: жрецькі, палацові і військові

4. Розквіт педагогічної науки – Давня Греція й Рим

5. V – XVI ст. – період Середньовіччя

6. Епоха Відродження (XV-XVI ст.)

Категорія: Педагогіка (Семінари)
Детальніше