Мобільна версія

Теорія стилів керівництва МакГрегор, Лайкерта

Категорія: Політичний менеджмент (Семінари)
Детальніше

1. Перші друковані документи з управління державою: «Артхашастра» і «Закони Ману»

2. Погляди Конфуція, Платона, Аристотеля і Макіавеллі на управління державою

Категорія: Політичний менеджмент (Семінари)
Детальніше

Процедура голосування та встановлення результатів виборів

Категорія: Політичний менеджмент (Семінари)
Детальніше

1. Поняття виборчого процесу

2. Стадії виборчого процесу

3. Суб’єкти та об’єкти виборчого процесу

4. Повноваження, функції та порядок формування виборчої комісії

Категорія: Політичний менеджмент (Семінари)
Детальніше

1. Суть управління як соціального феномена

2. Основні функції управління в політиці

3. Особливості визначення поняття «менеджмент»

4. Види соціального управління

5. Поняття політичного менеджменту та його специфіка

6. Сутність політичного керівництва та політичного менеджменту

Категорія: Політичний менеджмент (Семінари)
Детальніше

1. Традиційний і радикальний підходи до розуміння сутності виборів

2. Вибори та референдум як форма прямої демократії

3. Нормативно-правове забезпечення виборчого процесу в Україні

4. Вибори, їх класифікація і особливості при різних політичних режимах

5. Демократичні принципи виборчого права

6. Моделі виборчих систем

7. Правове регулювання референдумів в Україні

8. Види референдумів

Категорія: Політичний менеджмент (Семінари)
Детальніше