Мобільна версія

1. Практичне заняття з аналізу книги А.С. Панарина Политология. Западная и Восточная традиции

Категорія: Порівняльна політологія (Семінари)
Детальніше

1. Теорія олігархізації політичних партій, інтеркласові партії (Лапаломбара, Вейнер), "партії для усіх" (О.Кіркхеймер)

2. Типології політичних партій. Трикомпонентна типологія партій: партії нотаблей (кадрові партії), масові партії, партії виборців (Ж.Шарло, Джоуль Сарторі)

3. Теорії коаліцій

Категорія: Порівняльна політологія (Семінари)
Детальніше

1. Держава як основний інститут політичної системи

2. Вестмінстерська та консенсусна модель організації влади

3. Державний устрій: поняття та типи державної організації

4. Найвищі органи законодавчої влади: класифікація, структура та організація діяльності, функції

5. Функції і різновиди виконавчої влади. Система максимального (президентська та асамблейна) та мінімального розділенного виживання (президентсько-парламентська та прем'єр-президентська). Особливе місце парламентської системи

Категорія: Порівняльна політологія (Семінари)
Детальніше

1. Типології демократії. Моделі демократії Хелда

2. Індекси демократії

Категорія: Порівняльна політологія (Семінари)
Детальніше

1. Класифікація політичних систем: лінійна біполярна, лінійна типологія, двомірна координатна типологія (Р.Даль), двомірна типологія демократичних систем (А.Лейпхарт), координатна типологія з великою кількістю критеріїв Ж. Блонделя, перехідні системи (Хакггард, Кауфман)

Категорія: Порівняльна політологія (Семінари)
Детальніше

1. Політична система: поняття та структура

2. Порівняльний аналіз підходів до визначення сутності політичної системи (системний, структурно-функціональний, інформаційно-кібернетичний)

3. Функції політичної системи

Категорія: Порівняльна політологія (Семінари)
Детальніше

1. Регіональне порівняння. Глобальне порівняння. Статичне і динамічне порівняння

2. Порівняння найбільш схожих систем. Порівняння систем, що найбільш розрізняються

3. Рівні змінних в порівняльній політології: агрегативні, поведінкові, ролеві або соціально-структурні, культурно-структурні

Категорія: Порівняльна політологія (Семінари)
Детальніше

1. Основні підходи та школи порівняльно-політологічних досліджень: біхевіоризм, структурний функціоналізм, інституціоналізм та неоінституціоналізм, теорія раціонального вибору

2. Якісні методи в порівняльній політології: метод case-study, бінарний аналіз, крос-національні та крос-регіональні дослідження, методики булевої алгебри

3. Методичні проблеми порівняльної політології: проблема релевантності, проблема порівнянності та еквівалентності, проблема Гелтона

Категорія: Порівняльна політологія (Семінари)
Детальніше