Поиск по сайту
ТЕМА №10. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України

ТЕМА №10. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України

ТЕМА №10. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України План 1. Поняття, сутність та принципи державного регулювання сільського господарства 2. Форми та методи державного регулювання сільського господарства 3. Система та повноваження органів, що здійснюють державне регулювання сільського господарства
ТЕМА № 9. Правовий стан фермерського господарства

ТЕМА № 9. Правовий стан фермерського господарства

ТЕМА № 9. Правовий стан фермерського господарства План 1. Поняття та ознаки фермерського господарства 2. Порядок створення фермерського господарства. Земельні правовідносини 3. Майнові правовідносини в фермерському господарстві 4. Правове регулювання праці 5. Припинення діяльності фермерського господарства
ТЕМА № 8. Правовий стан сільськогосподарських кооперативів

ТЕМА № 8. Правовий стан сільськогосподарських кооперативів

ТЕМА № 8. Правовий стан сільськогосподарських кооперативів План 1. Поняття та основні ознаки СГК 2. Види СГК, принципи їх діяльності 3. Право власності СГК. Неподільний та пайовий фонди 4. Реорганізація та ліквідація СГК
ТЕМА № 7. Правове регулювання виробничо господарської діяльності аграрних

ТЕМА № 7. Правове регулювання виробничо господарської діяльності аграрних

ТЕМА № 7. Правове регулювання виробничо господарської діяльності аграрних товаровиробників План 1. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності 2. Підсобні підприємства та промисли 3. Планування с/г виробництва 4. Правове забезпечення виробництва високоякісних та безпечних продуктів. Страхування ризиків с\г виробництва
ТЕМА № 6. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами

ТЕМА № 6. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами

ТЕМА № 6. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами План 1. Характеристика та основні принципи управлінської діяльності сільськогосподарських підприємств 2. Система органів управління сільськогосподарських підприємств та їх повноваження. 3. Правове становище директора державного та комунального сільськогосподарського підприємства
ТЕМА № 5. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

ТЕМА № 5. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

ТЕМА № 5. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств План 1. Поняття власності підприємств кооперативного типу 2. Поняття власності аграрних підприємств корпоративного типу 3. Державні та комунальні аграрні підприємства як суб’єкти майнових прав 4. Правове регулювання приватизації державного майна в системі АПК
ТЕМА № 4. Громадяни як учасники аграрних правовідносин

ТЕМА № 4. Громадяни як учасники аграрних правовідносин

ТЕМА № 4. Громадяни як учасники аграрних правовідносин План 1. Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу 2. Права та обов’язки членів кооперативних сільськогосподарських підприємств 3. Поняття і особливості права засновництва та права участі громадян в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу 4. Права та обов’язки громадян у корпоративних с/г підприємствах 5. Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства та права
ТЕМА № 3. Суб’єкти аграрного права

ТЕМА № 3. Суб’єкти аграрного права

ТЕМА № 3. Суб’єкти аграрного права План 1. Поняття та класифікація суб’єктів аграрного права 2. Правосуб’єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів. 3. Правове становище державного та комунального с/г підприємства 4. Правосуб’єктність аграрних об’єднань 5. Порядок реорганізації та ліквідації суб’єктів аграрного підприємництва
ТЕМА № 2. Джерела аграрного права

ТЕМА № 2. Джерела аграрного права

ТЕМА № 2. Джерела аграрного права План 1. Поняття та особливості джерел аграрного права 2. Класифікація джерел 3. Конституція та Закони України як джерела АП 4. Підзаконні правові акти в системі аграрного законодавства 5. Значення, характеристика, види та юридична сила локальних правових актів 6. Роль та значення узагальнень судової практики у забезпеченні належного правозастосування в АПК України
ТЕМА № 1. Предмет і система аграрного права

ТЕМА № 1. Предмет і система аграрного права

ТЕМА № 1. Предмет і система аграрного права План 1. Аграрна реформа в Україні 2. Поняття аграрного права 3. Предмет аграрного права 4. Методи правового регулювання 5. Принципи аграрного права 6. Система аграрного права
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 328
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чого бракує сайту ?