Поиск по сайту

22. Концепція «морської сили» А. Мехена


Концепція «морської сили» А. Мехена та її практична реалізація США


Батьком-засновником американської геополітики по праву вважають адмірала Альфреда Мехена. Він був не стільки вченим, скільки практиком військово-морської стратегії, ефективним політичним діячем. (Вплив морської сили на історію. 1660-1783 рр.)

Морська сила визначається умовами:

1. Географічне положення морської країни - країна, розташування якої не примушує ні захищати себе з боку суші, ні відшукувати розширення території шляхом сухопутних дій, має переваги порівняно з країною з хоча б одним сухопутним кордоном.

2. Фізична будова:

Конфігурація берегів та легкість доступу до моря. Двояко впливають на морську силу. Багаточисельні і глибокі гавані джерело сили і багатства, проте через доступність джерело слабкості під час війни.

Клімат теж визначає формування морської сили. Англія отримала від природи мало (суровий клімат), тому багаточисельні потреби у поєднанні з постійною діяльністю привели її населення далеко за межі їх країни. Морська сила Голландії виникла від бідності її ґрунту.

До фізичної будови відноситься форма материка. Найбільш оптимальна форма Італії, довгий півострів з центральним пасмом гір, яке ділить його на 2 вузькі смуги, вздовж яких шляхи, що з’єднують порти. Це безумовне володіння морем і ефективне розташування морської сили.

3. Розмір території - не кількість квадратних метрів, а довжина берегової лінії і характер гавані. Може бути джерелом сили і слабкості в залежності від населення країни.

4. Чисельність населення - не лише буквальна чисельність, а врахування, яка частина населення знайома з морем, або може бути залучена до морської справи - резервна.

Успіх Англійської колонізації пояснюється 2-ма особливостями національного характеру:

- англійський колоніст легко поселяється на новому місці, ототожнює свої інтереси з його інтересами і не потерпає від жаги повернення на батьківщину.

- відразу починає піклуватися про розвиток ресурсів своєї нової батьківщини.

5. Характер уряду

Уряд може вплинути на морську силу нації двояко:

- у мирний час може: сприяти розвитку промисловості і схильностей населення, пов’язаних з розвитком мореплавства; намагатися розвинути їх, якщо не виникають природним шляхом.

- у часи війни уряд повинен забезпечити: утримання озброєного флоту відповідно до розвитку торгового мореплавства та важливості пов’язаних з ним інститутів; утримання належних морських баз в окремих частинах світу для підтримання єдності інтересів колоній під час війни.

За наявності всіх цих 5 умов, у силу вступає формула морської могутності нації військовий флот + торговий флот + військово-морські бази = морська могутність країни.

Вже з цього перерахування видно, що Мехен будує свою геополітичну теорію виходячи виключно з "Морської Сили" та її інтересів. Для Мехена зразком Морської Сили був стародавній Карфаген, а ближче до нас історично Англія XVII і XIX століть.

Поняття "Морська могутність" грунтується для нього на волі "морської торгівлі" , а військово-морський флот служить лише гарантом забезпечення цієї торгівлі. Мехен йде і ще далі, вважаючи "Морську Силу" особливим типом цивілізації найкращим і найбільш ефективним , а тому призначеним до світового панування .

Майбутнє США, на думку Мехена, полягає в тому, щоб, спираючись на інтегрований американський континент, зайняти в світі провідні позиції в економічному, стратегічному і навіть ідеологічному відношенні, а потім встановити повне світове панування. Це можна зробити, вважав Мехен, усунувши небезпеку, яку представляють в першу чергу континентальні держави Євразії - Росія і Китай, в другу - Німеччина. Боротьба з "безперервною континентальною масою Російської імперії, що простягнулася від Західної Малої Азії до Японського меридіана на Сході", на думку адмірала, була головним стратегічним завданням. Вона вимагала багато часу, сил і коштів. Вирішити її можна було, застосовуючи систематично проти Євразії стратегію "анаконди". Цю стратегію використав генерал Мак-Келлан під час Громадянської війни 1861-1865 рр.. між Північчю і Півднем. Суть її - блокування ворожих територій з моря і по берегових лініях. Такі дії (блокування) поступово призводять до стратегічного виснаження противника.

Щоб успішно реалізувати стратегію "анаконди", як вважав Мехен, США, Великобританії, Німеччини та Японії слід об'єднатися проти Росії і Китаю.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация