Поиск по сайту

57. Єврорегіони як геополітична стратегія


Єврорегіони як геополітична стратегія відтворення клаптевої Європи: концептуальне оформлення позиції


Єврорегіон - європейська форма міжнародної інтеграційної структури, у яку входять два (або більше) територіальні утворення, розташованих у прикордонних районах у різних європейських країнах.

Це форма транскордонного співробітництва між територіальними громадами або місцевими органами влади прикордонних регіонів двох або більше держав, що мають спільний кордон, яке спрямоване на координацію їх взаємних зусиль і здійснення узгоджених заходів у різних сферах життєдіяльності у відповідності до національних законодавств і норм міжнародного права для вирішення спільних проблем і в інтересах людей, що населяють його територію по обидві боки державного кордону.

Створення єврорегіону дозволяє його учасникам створювати спільні економічні структури, розвивати прикордонну торгівлю, реалізовувати різні проекти в галузі туризму, екології, спорту і культури. У межах єврорегіону практично усуваються митні бар'єри і перешкоди для переміщення робочої сили.

Концепція єврорегіонів є наслідком політики Європейського союзу, спрямованої на децентралізацію політичної і економічної влади, створення своєрідних екстериторіальних утворень.

Існуючі єврорегіони об'єднані в Асоціацію європейських прикордонних регіонів, створену в 1971 р. Членами в даний час є 90 з 115 реально діючих єврорегіонів.

З 1985 діє Асамблея європейських регіонів, яка також взяла участь у координації діяльності єврорегіональних утворень.

Єврорегіони можуть створюватися:

- в межах Євросоюзу (наприклад, австрійсько-чеський єврорегіон «Реція Нова»);

-державами, що входять і не входять до Євросоюзу (шведсько-норвезький єврорегіон АРКО);

-за межами Євросоюзу (єврорегіони «Донбас» (Ростовська, Донецька і Луганська області), «Дніпро» (Брянська, Чернігівська та Гомельська області), «Слобожанщина» (Білгородська і Харківська області), «Ярославна» (Курська та Сумська області), Росія - Україна - Білорусія), а також «Балтика», «Карелія», «Німан».

Тобто, фактично, в останніх 2 випадках, створення єврорегіонів призводить до розширення інтеграційної концепції Європейського союзу за рахунок залучення в кооперацію нових територій.

Сьогодні на кордонах України та інших держав створено дев’ять єврорегіонів, до участі у яких залучено 15 областей України та адміністративно-територіальні одиниці тринадцяти прикордонних іноземних держав. Це: «Карпатський єврорегіон» (Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія), «Буг» (Україна, Польща, Білорусь), «Нижній Дунай» (Україна, Молдова, Румунія), «Дніпро» (Україна, Росія, Білорусь) та ін.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация