Поиск по сайту

Поділи Речі Посполитої


Поділи Речі Посполитої і входження Правобережної України до складу Російської імперії


У зв’язку із занепадом Речі Посполитої у другій половині XVIII ст., сусідні країни – Росія, Прусія та Австрія – вирішили скористатися таким становищем. Вони планувати розділити Польщу, тим самим розширити свої володіння за її рахунок.

Причини поділу Речі Посполитої:

 • політична анархія в країні, яка була спричинена боротьбою за владу різних шляхетських угруповань;
 • втручання іноземних держав у внутрішні справи Польщі;
 • розорення країни внаслідок постійних повстань, війн зі Швецією та Росією.

Ініціатором поділу Польщі був прусський імператор Фрідріх II, який залучив до цієї акції Австрію та Росію. Всього було здійснено 3 поділи Речі Посполитої.


I поділ Речі Посполитої (1772 р.)

Назва держави

Територія, яку отримала держава

Росія

Частина Східної Білорусі

Австрія

Східна Галичина

Пруссія

Поморя (без Гданська)


II поділ Речі Посполитої (1793 р.)

Назва держави

Територія, яку отримала держава

Росія

Правобережна Україна, Центральна Білорусь

Австрія

Нічого не отримала

Пруссія

Гданськ, значна частина Великої Польщі


III поділ Речі Посполитої (1795 р.)

Назва держави

Територія, яку отримала держава

Росія

Західна Білорусь, Західна Волинь, латвійські та литовські землі

Австрія

Галичина, частина Волині, так звані малопольські землі з Краковом і Познанню

Пруссія

Основна частина Великої Польщі з Варшавою


В результаті трьох поділів Польська держава перестала існувати.

Таким, чином, під владою Російської імперії опинилися всі українські землі Правобережжя, за винятком Галичини, Буковини й Закарпаття, які перебували у складі Австрійської імперії.

Протягом 90-х років XVIII ст. на Правобережжі були поширені загальноімперські адміністративні органи та установи. На цих землях почали діяти намісницькі, а згодом губернські правління, царські судові органи тощо. Становище народних мас, практично не змінилось. Вони, як і раніше, мусили відробляти панщину у маєтках феодалів та сплачували численні державні податки.

 • державною мовою стала російська;
 • діяв третій Литовський статут 1588 р.;
 • землі католицької церкви були конфісковано і передано російському дворянству.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1029
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация