Особливості узагальнення та інтерпретації результатів івент-аналізу


Особливості узагальнення та інтерпретації результатів івент-аналізу


Івент-аналіз, або метод аналізу подієвих даних, дозволяє упорядкувати і структурувати складні політичні процеси (прийняття нормативних актів, публічні заяви політиків, конфлікти) у вигляді ряду подій.

При цьому дані систематизуються за наступними параметрами:

1) суб'єкт-ініціатор;

2) акція (що відбувається);

3) суб'єкт-мішень (стосовно кого);

4) дата;

5) географічна локалізація;

Ефективність даного методу безпосередньо залежить від банку даних.

Спочатку методика івент-аналізу була розроблена в 1960-і роки в США і призначалася для моніторингу расових заворушень у США.

В даний час івент-аналіз застосовується при вивченні конфліктних ситуацій, для аналізу процесу міжнародних переговорів, у сфері прогнозування, дозволяючи виявити об'єктивні тенденції політичної ситуації.

Однією з проблем, яка виникає при узагальнені результатів, є перехід від кількісних показників до формулювання якісних характеристик ситуації. В силу об'єктивних причин точні цифри, на які можна було б спиратися для визначення якісних категорій політичної взаємодії, в реальній змістовній інформації відсутні. Наприклад, немає точного кількісного показника, що визначає таке поняття, як «есклація конфлікту». На практиці кількість ворожих дій сторін може помітно коливатися протягом тижня або місяця, а загальний рівень напруженості обстановки залишатися відносно стабільним. Тому кількісні дані, необхідні для аналітичного порівняння якісних характеристик політичної ситуації чи процесу, виражають через визначення їх відносних значень, а також через побудову індексів.

Як і всяка прикладна методика, івент-аналіз має сильні і слабкі сторони. До його безумовних переваг слід віднести високу ступінь об'єктивності інформації про події, а отже, і надійності як основи для прийняття практичних рішень. Однак ця методика як в «ручному», так і в «машинному» варіанті є дуже трудомісткою процедурою, що вимагає досить високого рівня кваліфікації виконавців. Крім того, в ряді випадків існує небезпека перебільшення можливостей поведінкового і подієвого підходу до побудови програми дослідження і при формулюванні категорій, використовуваних при класифікації подій.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 13
0  
Користувачів 84
Наши партнеры
Обновления new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Министерство образования и науки Украины изменило правило вступления в высшие учебные заведения
  • Во-первых, в 2019 году МОН увеличит льготы для участников боевых действий. Во-вторых, МОН утвердило новые нормы вступления в бакалаврат и
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Информация
Голосование
Звідки Ви дізнались про сайт ?