Міжнародні інститути, відповідальні за досягнення паритету


Міжнародні інститути, відповідальні за досягнення паритету


Сюди слід віднести ООН, що приділяє велику увагу перебудові внутрішньої діяльності на гендерних принципах, формуванню всіх документів організації з позицій гендерної перспективи. Однією з трьох найважливіших цілей організації, названих у Статуті 1945 р., є «заохочення і розвиток поваги до прав і основних свобод людини … без різниці раси, статі, мови, релігії» (ст. 1).

Основним статутним органом ООН, що відповідає за сприяння правам людини є Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Рада утворила ряд комісій, найважливішими з яких в забезпеченні гендерної політики є Комісія з прав людини та Комісія з положення жінок.

Комісія з прав людини – представляє пропозиції, рекомендації і доповіді Раді відносно: Міжнародної Хартії прав, міжнародних декларацій чи конвенцій про громадянські свободи, права жінок, попередження дискримінації за ознакою статі, мови і релігії, інших питань, що стосуються прав людини.

Комісія з положення жінок займається винятково питаннями захисту прав жінок. Комісія та її Відділ по просуванню жінок, готує рекомендації по забезпеченню прав жінок у політичній, економічній, соціальній та освітній сферах. Діяльність Комісії включає як розробку положень про права жінок, так і виявлення факторів, що перешкоджають втіленню рівності. Вона ввела поняття національного політичного механізму просування жінок, завданням якого є розповсюдження та впровадження резолюцій комісії для забезпечення реальної гендерної рівності, адаптуючи їх до політичного контексту конкретної країни.

З метою здійснення контролю за дотриманням міжнародних конвенцій з прав людини в рамках ООН створений ряд договірних органів – комітетів.

Так, Комітет з прав людини розглядає доповіді, що надаються державами-учасниками, про прийняті ними заходи для реалізації в життя положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Комітет з економічних, соціальних і культурних прав контролює дотримання Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права, вносить пропозиції загального характеру по міжнародним документам з прав людини, у тому числі по правам жінок. Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок проводить моніторинг дотримання Конвенції, щорічно представляє Генеральній Асамблеї доповіді про свою діяльність, розробляє положення і рекомендації з питань, що входять до його компетенції.

Спеціалізовані установи ООН, які здійснюють контроль за дотриманням державами взятих на себе договірних зобов’язань, включають систему органів, що передбачають процедури подачі скарг-звернень і скарг-повідомлень: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців; Міжнародна організація праці, МОП (займається питаннями вирівнювання прав та можливостей жінок та чоловіків у цій сфері); Організація ООН з питань освіти, науки, культури, ЮНЕСКО (слідкує за забезпеченням рівного доступу до освіти жінок та чоловіків); Всесвітня організація охорони здоров’я, ВООЗ (відповідає за захист здоров’я матерів та дітей). Звернення до цих організацій можливе у випадку, коли держава приєдналась до положень, які надають міжнародному органу юрисдикцію щодо індивідуальних скарг.

Фонд ООН для розвитку в інтересах жінок (ЮНІФЕМ) має першочерговим завданням стимулювання залучення жінок до основного курсу суспільного розвитку і підтримка заходів експериментального характеру відповідно до національних і релігійних пріоритетів.

Структура «ООН-жінки» виконує такі функції: підтримка міжурядових органів, таких, як Комісія зі становища жінок, у розробці політики, глобальних стандартів і норм; допомога державам-членам в реалізації цих стандартів, готовність надати відповідну технічну і фінансову підтримку тим країнам, які просять про це, а також зміцнення ефективних партнерських зв’язків з громадянським суспільством; забезпечення відповідального ставлення системи ООН до своїх власних зобов’язань в сфері гендерної рівності, в тому числі здійснення регулярного моніторингу загальносистемного прогресу.

Підводячи підсумок вищенаведеного, слід зазначити, що ООН дійсно є універсальним органом у захисті прав жінок і дітей.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 14
2  
Користувачів 90
Наши партнеры
Обновления new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Министерство образования и науки Украины изменило правило вступления в высшие учебные заведения
  • Во-первых, в 2019 году МОН увеличит льготы для участников боевых действий. Во-вторых, МОН утвердило новые нормы вступления в бакалаврат и
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Информация
Голосование
Якою мовою Ви розмовляєте ?