Поиск по сайту

Динаміка народонаселення


Динаміка народонаселення


­Народонаселення - сукупність людей, що проживають в межах певної території: регіону, країни, континенту, усього світу.

Природний і міграційний рух є джерелами демографічної динаміки, компонентами зміни чисельності та структури населення. Природний приріст (спад) і міграційний приріст (спад) утворюють загальний приріст населення, тобто ту величину, на яку воно або зростає, або зменшується.

Перші прояви демографічної кризи в Україні спостерігалися вже в 1970 - 1980 рр. - початок депопуляції в сільській місцевості, зменшення середньої тривалості життя, зростання смертності тощо. У 1990-ті рр. сформувалися великі масштаби природного зменшення населення - перевищення кількості смертей над народженнями. Ці показники в Україні і в Росії залишаються одними з найвищих в Європі.

За прогнозами ООН, до 2025 р. на земній кулі буде 14 держав, кількість жителів у яких буде більше 100 млн., а в 2050 р таких країн буде 17. У двох з них - Японії та Росії - населення скоротиться, а в інших, в тому числі і в США, населення зросте, причому особливо сильно в Ефіопії, Конго, Нігерії, Ірані та Пакистані. Сусідами Росії на півдні та сході будуть держави із загальним населенням майже в 4 млрд. чоловік.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1071
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация