Поиск по сайту

Розвиток суспільства і розвиток людини


Розвиток суспільства і розвиток людини


«Ядро» сучасної соціологічної думки полягає в принципі: людина не тільки продукт суспільних відносин, але й головне джерело розвитку суспільства, його творець.

На будь-якому етапі розвитку людства для людей виходять на перший плані три ключові проблеми, три потреби: прожити довге і здорове життя; придбати знання; мати доступ до ресурсів, необхідних для гідного рівня життя.

Прогрес (рух вперед, успіх) - уявлення про те, що суспільство розвивається від простого до складного, від нижчого до вищого, від менш упорядкованого до більш організованого і справедливому.

Регрес - уявлення про такий розвиток суспільства, коли воно стає менш складним, розвиненим, культурним, ніж було.

Стагнація - тимчасова зупинка розвитку.

 

 


Гуманістичний характер критеріїв соціального прогресу


Що стосується конкретних критеріїв соціального прогресу, то з цього питання також ведуться дискусії між представниками різних соціологічних шкіл і напрямків. Найбільш кращі позиції тих авторів, які прагнуть надати критерієм соціального прогресу гуманістичний зміст. Завдання полягає у тому, щоб відобразити гуманістичний (або антигуманістичний) сенс соціальних змін і соціального розвитку - чи ведуть вони до добробуту людини, його процвітанню або погіршують рівень і якість його життя. Соціолог повинен прагнути знаходити більш-менш об'єктивні показники для оцінки соціальних змін, кваліфікації їх як прогресу чи регресу.

Як правило, в таких ситуаціях виробляється спеціальна система соціальних показників, яка може служити основою комплексної оцінки рівня соціального розвитку того чи іншого суспільства і тих можливостей, які воно надає для розвитку самої людини.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1065
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация