Поиск по сайту

Динаміка стратифікаційних процесів в сучасному суспільстві


Динаміка стратифікаційних процесів в сучасному суспільстві


В якості чинника соціальної динаміки і, отже стимулу стратифікаційних зрушень виступає інтенсивна взаємодія з розвиненими країнами та різноманітними культурами світу. У цьому випадку суспільство виробляє об'єктивні критерії оцінки свого розвитку, отримуючи нові статуси і позиції.

Найважливішим чинником, що стимулює зміну стратифікаційної структури, виступає соціальна напруженість та криза, які ведуть до соціальної дезінтеграції.

Одним з найбільш поширених способів вирішення соціальних проблем є реформаторські заходи, а також цілісна політика, спрямована на модернізаційні перетворення суспільства.

Стратифікація пострадянського українського суспільства характеризується такими термінами: «поляризація» (зростаюча прірва між багатими і бідними) та «бразіліфікація» (особливий тип поляризації, що супроводжується вимиванням середнього класу при зростанні злиднів, безробіття, падіння рівня життя). Держава не заважає багатим збагачуватися. А бідним – бідніти.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация