29. Антиекспансіонізм французької геополітики


Антиекспансіонізм французької геополітики: історична обумовленість та концептуальне обґрунтування в працях Лакоста, Готтмана


Геополітична концепція Лакоста відрізняється применшенням ролі географічного простору і природних кліматичних умов у житті держави. На його думку «простори і кордони - пасивні нейтральні елементи», тоді як «визначальна роль належить політиці, яка перетворює простори і кордони».

Лакост намагається визначити специфіку геополітики як науки, її предметне поле. Насамперед, Лакост розрізняє сучасну американську і французьку геополітичну науки. На його думку, в американській геополітиці переважає мондіалістський (світовий) підхід, а у французькій - локальний аналіз, орієнтований на дослідження регіонів. Головний вектор французької геополітики, на його думку, полягав у аналізі регіону як базової геополітичної одиниці. У своїй тритомній праці «Геополітика регіонів Франції» (1986) Лакост акцентує увагу на «внутрішній геополітиці», вважаючи, що не держава, а територіальний конфлікт становить головний об'єкт її аналізу.

Одне з методичних нововведень Лакоста - категорія «геополітичне уявлення». Це інструмент аналізу політичних конфліктів. Використання методу передбачає початок аналізу з обговорення результатів конфлікту, а потім проводити детальне вивчення його передісторії та історії, виявлення причин, включаючи особливості ідеології політичних груп.

У книзі «Політика держав та їх географія» (1952) Готтман дав критичний розбір ідей Ратцеля, Хаусхофера, Маккіндера, Спікмена та інших геополітиків. У результаті він дійшов висновку, що в їх розумінні геополітика є наукою про війну.

Вважаючи простір головною категорією геополітики, Готтман намагався довести, що розміри території держави далеко не пропорційні її силі. На перший план він ставив географічне положення держави та її організацію. Підтвердженням цієї тези був той факт, що європейські держави з досить обмеженою територією протягом століть домінували у світі і змогли створити імперії, розміри яких багаторазово перевищували території метрополій. Така оцінка властивостей території була кроком вперед в ревізії окремих положень класичної геополітики.

Він також висловив своє ставлення до проблеми морських і континентальних держав.

Морським державам, вважав він, на відміну від континентальних, властива більша свобода, терпимість і менша схильність до автократичних і абсолютських форм організації.

Від зародження цивілізації Море було головною ареною зв'язків, контактів. Море пов'язувало найрізноманітніші географічні райони, що розширювало кругозір жителів морських країн.

Континентальні ж держави мали в своїй історії менш диференційовані, менш інтенсивні і менш різноманітні контакти та обміни, з чого випливають характерні риси континентального розвитку.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
2  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?