Пошук по сайту

Багатомірний підхід до аналізу розшарування


Багатомірний підхід до аналізу розшарування


Положення кожної людини визначається безліччю ознак і є результатом дії цілого ряду факторів і умов життя. У міру поглиблення досліджень стратифікації ставало очевидним, що страта, виділена за одним критерієм, одночасно характеризується цілим набором інших емпіричних показників. Тому давно визнано, що характеризувати соціальний шар одним або двома ознаками - значить вкрай спрощувати картину стратифікаційного поділу. Особливо це некоректно по відношенню до сучасного суспільства, в якому процеси соціальної стратифікації виступають як виключно багатовимірне явище.

Багатовимірний підхід до процесів розшарування дозволяє відобразити надзвичайно складне переплетення ознак і характеристик, що впливають на різні процеси в сучасному місті.

Використовуючи досить складну методику знімання емпіричної інформації, що дозволяє вимірювати статусні ранги різних груп населення, американський соціолог Уорнер встановив, що в одному з міст із 10-тисячним населенням існує шість соціальних класів. З'ясувалося, що в даному випадку було недостатньо використовувати три класи - верхній, середній, нижчий, оскільки кожен з них має свою ієрархію страт.

«Верхній верхній», «нижній верхній», «верхній середній», «нижній середній», «верхній нижній» і «нижній нижній». Було встановлено також, що, незважаючи на високу кореляцію між професіями і статусним становищем, люди однієї і тієї ж професії можуть відноситися до різних страт. Наприклад, робочі опинилися в двох середніх і двох нижніх, а службовці - у всіх шести стратах.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1088
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація