Мобільна версія
Категорія: Соціологія (Шпаргалки)


Сутність прогнозування в соціології


Соціологічне прогнозування набуває особливого значення в періоди криз і особливо в перехідні періоди розвитку суспільства.

Без прогнозування різних явищ і процесів, без передбачення перспектив їх розвитку неможливе науково-обґрунтоване управління, вироблення і прийняття ефективних управлінських рішень.

Прогнозування — процес вироблення прогнозів.
Результатом прогнозування є прогноз — імовірне судження про стан того чи іншого явища в майбутньому.

Прогнозування — це спеціальні наукові дослідження конкретних процесів, явищ, подій, у підсумку яких з одних, уже відомих зведень про минуле і сьогодення, одержують уявлення про можливі стани прогнозованого об'єкта, тобто одержують інші знання.

 

 


Наукові основи прогнозування


По мірі ускладнення суспільного процесу посилювалася потреба державної влади в науковому обґрунтовані прогнозування, а розвиток соціології зумовило таку можливість. Активно почала розвиватися теорія прогнозування в цілому і окремих її сферах, в тому числі і політичних процесів.

Виникла спеціальна галузь наукового знання, що вивчає майбутнє людства, перспективи розвитку соціальних процесів - футурологія.

Термін футурологія був у науковий обіг німецьким соціологом О. Флетхеймом в 1943 р. в якості назви специфічного розділу наукового знання - «філософія майбутнього».

Пік популярності футурології припав на 70-і рр. Але і в даний час футурологія використовується в ряді країн Заходу з метою прогнозування глобальних соціальних процесів зі своїми методами дослідження.


Категорія: Соціологія (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter