Пошук по сайту

Рівні соціальної реальності


Рівні соціальної реальності


Мікро- та макрорівні соціальної реальності.

Модель соціальної реальності може бути представлена ??у вигляді двох континуумів: макро- і мікроконтинууму. Зміст і характер взаємодій цих континуумів становить динамічну якість соціальної реальності.

Послідовний ряд від мікро- до макрорівня соціальної реальності передбачає наявність наступних ланок: індивідуальності, або діючі особистості, їх взаємодію; соціальні групи, соціальні інститути та організації; типи суспільств; типи цивілізацій.

Головне завдання соціології при дослідженні різних ланок соціальної реальності та їх взаємодії один з одним полягає в тому, щоб виявляти і науково обґрунтовувати механізми переходу від індивідуального до соціального, збалансованості або дисбалансованості в поведінці різних мікро- і макросистем, з'ясовувати мотиви і стимули поведінки цих систем, їх ефективність.

Об'єктивний і суб'єктивний рівні соціальної реальності.

Об'єктивний рівень означає, що те чи інше соціальне явище існує або, кажучи словами Дюркгейма, є «річчю». Цей рівень складають діючі особистості, соціальні дії та взаємодії, структури управління, закони, соціальні та економічні інститути; різні державні органи.

Суб'єктивний рівень складають явища, які не мають «речового» існування: розумові процеси, соціальні установки, норми, цінності та ціннісні орієнтації та ін.

Однак деякі соціальні явища неможливо віднести тільки до об'єктивних або тільки до суб'єктивних. У сфері соціальної реальності вони виступають одночасно і як об'єктивні, і як суб'єктивні. Так, сім'я, з одного боку, - це об'єктивне явище, а з іншого боку, вона ґрунтується на певній сукупності норм, ціннісних орієнтацій, соціальних установок та ін. Тому в соціології багато явищ розглядаються як об'єктивно-суб'єктивні, а не як дві взаємовиключні протилежності.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
4  
Користувачів 597
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?