Рівні соціальної реальності


Рівні соціальної реальності


Мікро- та макрорівні соціальної реальності.

Модель соціальної реальності може бути представлена ??у вигляді двох континуумів: макро- і мікроконтинууму. Зміст і характер взаємодій цих континуумів становить динамічну якість соціальної реальності.

Послідовний ряд від мікро- до макрорівня соціальної реальності передбачає наявність наступних ланок: індивідуальності, або діючі особистості, їх взаємодію; соціальні групи, соціальні інститути та організації; типи суспільств; типи цивілізацій.

Головне завдання соціології при дослідженні різних ланок соціальної реальності та їх взаємодії один з одним полягає в тому, щоб виявляти і науково обґрунтовувати механізми переходу від індивідуального до соціального, збалансованості або дисбалансованості в поведінці різних мікро- і макросистем, з'ясовувати мотиви і стимули поведінки цих систем, їх ефективність.

Об'єктивний і суб'єктивний рівні соціальної реальності.

Об'єктивний рівень означає, що те чи інше соціальне явище існує або, кажучи словами Дюркгейма, є «річчю». Цей рівень складають діючі особистості, соціальні дії та взаємодії, структури управління, закони, соціальні та економічні інститути; різні державні органи.

Суб'єктивний рівень складають явища, які не мають «речового» існування: розумові процеси, соціальні установки, норми, цінності та ціннісні орієнтації та ін.

Однак деякі соціальні явища неможливо віднести тільки до об'єктивних або тільки до суб'єктивних. У сфері соціальної реальності вони виступають одночасно і як об'єктивні, і як суб'єктивні. Так, сім'я, з одного боку, - це об'єктивне явище, а з іншого боку, вона ґрунтується на певній сукупності норм, ціннісних орієнтацій, соціальних установок та ін. Тому в соціології багато явищ розглядаються як об'єктивно-суб'єктивні, а не як дві взаємовиключні протилежності.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4271
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
  • Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?