Пошук по сайту

Соціальні взаємодії і відносини


Соціальні взаємодії і відносини


Вихідним моментом для виникнення соціального зв'язку є взаємодія індивідів або груп індивідів для задоволення тих чи інших потреб.

Взаємодія - це будь-яка поведінка індивіда чи групи індивідів, які мають значення для інших індивідів і груп індивідів або суспільства в цілому в даний момент і в майбутньому.

Механізм соціальної взаємодії включає: індивідів, що роблять ті чи інші дії; зміни в зовнішньому світі, викликані цими діями; вплив цих змін на інших індивідів і, нарешті, зворотну реакцію індивідів, на яких було надано вплив.

Спосіб взаємодії включає шість аспектів:

1) передачу інформації;

2) отримання інформації;

3) реакцію на отриману інформацію;

4) перероблення інформації;

5) одержання переробленої інформації;

6) реакцію на цю інформацію.

Взаємодія призводить до встановлення соціальних відносин. Соціальні відносини - це відносно стійкі зв'язки між індивідами і соціальними групами як постійними носіями якісно різних видів діяльності, розрізняються по соціальних статусах і ролям у громадських структурах.

Схожі соціальні взаємодії іноді породжують різні за розміром соціальні відносини. Це відбувається тоді, коли соціальні взає­модії здійснюються на різній основі. Деякі соціологи вважа­ють, що цією основою, яка визначає зміст соціальних відно­син, є цінності.

Соціальні відносини виникають із взаємодій, спрямованих на досягнення різного роду цінностей. Під цінностями добро­буту розуміють ті цінності, які є необхідною умовою підтри­мування фізичної та розумової активності індивідів.

До цієї групи цінностей належать перш за все

благополучність, тоб­то здоров’я та безпека людей;

багатство — різні послуги та матеріальні блага;

майстерність — набута професійність у де­якій практичній діяльності;

освіченість — знання та інформа­ційний потенціал особистості, а також її культурні зв’язки.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 601
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?