Соціальні взаємодії і відносини


Соціальні взаємодії і відносини


Вихідним моментом для виникнення соціального зв'язку є взаємодія індивідів або груп індивідів для задоволення тих чи інших потреб.

Взаємодія - це будь-яка поведінка індивіда чи групи індивідів, які мають значення для інших індивідів і груп індивідів або суспільства в цілому в даний момент і в майбутньому.

Механізм соціальної взаємодії включає: індивідів, що роблять ті чи інші дії; зміни в зовнішньому світі, викликані цими діями; вплив цих змін на інших індивідів і, нарешті, зворотну реакцію індивідів, на яких було надано вплив.

Спосіб взаємодії включає шість аспектів:

1) передачу інформації;

2) отримання інформації;

3) реакцію на отриману інформацію;

4) перероблення інформації;

5) одержання переробленої інформації;

6) реакцію на цю інформацію.

Взаємодія призводить до встановлення соціальних відносин. Соціальні відносини - це відносно стійкі зв'язки між індивідами і соціальними групами як постійними носіями якісно різних видів діяльності, розрізняються по соціальних статусах і ролям у громадських структурах.

Схожі соціальні взаємодії іноді породжують різні за розміром соціальні відносини. Це відбувається тоді, коли соціальні взає­модії здійснюються на різній основі. Деякі соціологи вважа­ють, що цією основою, яка визначає зміст соціальних відно­син, є цінності.

Соціальні відносини виникають із взаємодій, спрямованих на досягнення різного роду цінностей. Під цінностями добро­буту розуміють ті цінності, які є необхідною умовою підтри­мування фізичної та розумової активності індивідів.

До цієї групи цінностей належать перш за все

благополучність, тоб­то здоров’я та безпека людей;

багатство — різні послуги та матеріальні блага;

майстерність — набута професійність у де­якій практичній діяльності;

освіченість — знання та інформа­ційний потенціал особистості, а також її культурні зв’язки.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?