Соціальні взаємодії і відносини


Соціальні взаємодії і відносини


Вихідним моментом для виникнення соціального зв'язку є взаємодія індивідів або груп індивідів для задоволення тих чи інших потреб.

Взаємодія - це будь-яка поведінка індивіда чи групи індивідів, які мають значення для інших індивідів і груп індивідів або суспільства в цілому в даний момент і в майбутньому.

Механізм соціальної взаємодії включає: індивідів, що роблять ті чи інші дії; зміни в зовнішньому світі, викликані цими діями; вплив цих змін на інших індивідів і, нарешті, зворотну реакцію індивідів, на яких було надано вплив.

Спосіб взаємодії включає шість аспектів:

1) передачу інформації;

2) отримання інформації;

3) реакцію на отриману інформацію;

4) перероблення інформації;

5) одержання переробленої інформації;

6) реакцію на цю інформацію.

Взаємодія призводить до встановлення соціальних відносин. Соціальні відносини - це відносно стійкі зв'язки між індивідами і соціальними групами як постійними носіями якісно різних видів діяльності, розрізняються по соціальних статусах і ролям у громадських структурах.

Схожі соціальні взаємодії іноді породжують різні за розміром соціальні відносини. Це відбувається тоді, коли соціальні взає­модії здійснюються на різній основі. Деякі соціологи вважа­ють, що цією основою, яка визначає зміст соціальних відно­син, є цінності.

Соціальні відносини виникають із взаємодій, спрямованих на досягнення різного роду цінностей. Під цінностями добро­буту розуміють ті цінності, які є необхідною умовою підтри­мування фізичної та розумової активності індивідів.

До цієї групи цінностей належать перш за все

благополучність, тоб­то здоров’я та безпека людей;

багатство — різні послуги та матеріальні блага;

майстерність — набута професійність у де­якій практичній діяльності;

освіченість — знання та інформа­ційний потенціал особистості, а також її культурні зв’язки.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?