Пошук по сайту

Демографічні процеси


Демографічні процеси


Демографічні процеси в сучасному світі розглядаються в ряду найважливіших глобальних проблем. Це пов'язано з тим, що в багатьох регіонах Землі населення зростає темпами, які не можуть бути забезпечені наявними сировиною і енергетичними ресурсами тощо.

Якщо в кінці XVIII ст. на планеті проживало 700 млн., то за прогнозами вчених до середини XXI ст. на Землі проживатиме близько 9,3 млрд. чоловік.

Перші прояви демографічної кризи в Україні спостерігалися вже в 1970 - 1980 рр. - початок депопуляції в сільській місцевості, зменшення середньої тривалості життя, зростання смертності тощо. У 1990-ті рр. сформувалися великі масштаби природного зменшення населення - перевищення кількості смертей над народженнями. Ці показники в Україні і в Росії залишаються одними з найвищих в Європі.

На смертність впливають декілька чинників. Насамперед це причини, пов'язані зі станом медицини, рівнем життя і складнощами самозабезпечення сімей (оплата праці).

Небезпечних масштабів набули так звані соціальні хвороби – туберкульоз, СНІД, психічні розлади, а також травматизм і отруєння сурогатами алкоголю та наркотиками. Серцево-судинні захворювання та інсульти набувають статусу соціальних. Від хвороб люди в Україні помирають на кілька років раніше, ніж в економічно розвинених країнах.

Отже, підстави для очікування швидкого зростання чисельності населення України відсутні: з одного боку, дуже низький порівняно з розвиненими країнами рівень народжуваності; з іншого - характерний для слаборозвинених країн високий рівень смертності, особливо осіб працездатного віку.

Ще однією з основних проблем сучасної України є істотне відставання від розвинутих європейських країн за показником середньої очікуваної тривалості життя. Для всього населення України цей показник у 2008 р. становив 68 років (для чоловіків - 62 роки і для жінок - 74 роки), що на 10 років менше, ніжу країнах Західної Європи, і на 13 - порівняно з країною з найвищою середньою тривалістю життя - Японією.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 388
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?