Пошук по сайту

Групова поведінка і поведінка особистості в суспільстві


Групова поведінка і поведінка особистості в суспільстві


Суттєвою характеристикою особистості є її поведінка у групі, вміння контактувати і взаємодіяти з іншими людьми, дотримуватися групових норм і правил. Оскільки процес відносин особистості й групи є надзвичайно складним, для їх розуміння й оцінювання важливі як властивості особистості, котра займає певні статус і позицію в групі, так і склад, характер діяльності, рівень організації групи та групові процеси.

Найважливішими поняттями, котрі визначають місце й особливості поведінки особистості в групі та в ширших соціальних об'єднаннях – є статус, позиція і роль.

Статус відображає визнання чи невизнання особи, повагу чи неповагу, симпатію чи антипатію до неї у групі, колективі, суспільстві.

Позиція погляди, уявлення, установки особистості відносно умов її життєдіяльності.

Рольпевна соціальна, психологічна характеристика особистості, спосіб поведінки залежно від її статусу і позиції у групі, суспільстві, в системі міжособистісних, суспільних відносин.

Той з числа членів групи, по відношенню до кого проявляється найбільше переваг, стає лідером соціальної групи. На іншому боці структури групи розташовуються ті (або той), по відношенню до кого проявляється найменше число переваг (відвернені). Така структура складається стихійно, але, раз склавшись, починає багато в чому визначати поведінку її членів.

Принципову важливість набуває роль лідера соціальної групи. Центральна ознака лідерства – здатність переконувати та здійснювати вплив членів групи. Лідер соціальної групи той, хто ініціює дії, віддає накази, вирішує спори між її членами. Лідер схвалює або не схвалює дії членів групи.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 20
4  
Користувачів 538
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?