Пошук по сайту

Динаміка стратифікаційних процесів в сучасному суспільстві


Динаміка стратифікаційних процесів в сучасному суспільстві


В якості чинника соціальної динаміки і, отже стимулу стратифікаційних зрушень виступає інтенсивна взаємодія з розвиненими країнами та різноманітними культурами світу. У цьому випадку суспільство виробляє об'єктивні критерії оцінки свого розвитку, отримуючи нові статуси і позиції.

Найважливішим чинником, що стимулює зміну стратифікаційної структури, виступає соціальна напруженість та криза, які ведуть до соціальної дезінтеграції.

Одним з найбільш поширених способів вирішення соціальних проблем є реформаторські заходи, а також цілісна політика, спрямована на модернізаційні перетворення суспільства.

Стратифікація пострадянського українського суспільства характеризується такими термінами: «поляризація» (зростаюча прірва між багатими і бідними) та «бразіліфікація» (особливий тип поляризації, що супроводжується вимиванням середнього класу при зростанні злиднів, безробіття, падіння рівня життя). Держава не заважає багатим збагачуватися. А бідним – бідніти.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 519
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?