Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Адміністративне право (Лекції)

Тема 1. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі України

1. Адміністративне право в юридично-галузевій класифікації

2. Поняття і зміст предмета адміністративного права

3. Метод адміністративного права

4. Джерела та принципи адміністративного права

5. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права

Тема 2. Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного права

1. Загальноюридична характеристика поняття “суб’єкт адміністративного права”

2. Система органів виконавчої влади

3. Президент України як суб’єкт адміністративного права

4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративного права 

Тема 3. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

1. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

2. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

3. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

Тема 4. Публічна служба. Посадові та службові особи публічної служби

1. Поняття та види публічної служби

2. Державна служба, як різновид публічної служби. Посада в державній службі

3. Обмеження при проходженні публічної служби

Тема 5. Громадські об’єднання та громадяни як суб’єкти адміністративного права

1. Громадяни України як суб’єкти адміністративного права

2. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства

3. Поняття і види громадських об’єднань

Тема 6. Форми та методи публічного адміністрування

1. Поняття та види форм публічного адміністрування

2. Характеристика окремих форм публічного адміністрування

3. Поняття та види методів публічного адміністрування

Тема 7. Забезпечення законності і дисципліни в публічному адмініструванні

1. Законність і дисципліна: загальна характеристика та класифікація способів їх забезпечення

2. Контроль та його види

3. Нагляд

4. Звернення громадян

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+