Реклама від Yandex

Реклама від Google


1. Поняття та риси органу виконавчої влади

2. Види органів виконавчої влади

3. Президент України та органи виконавчої влади

4. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права: міністерство, служба, агентство, інспекція, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

5. Місцеві органи виконавчої влади

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Поняття і сутність державного управління

2. Принципи державного управління та їх характеристика

3. Функції державного управління

4. Рівні державного управління

5. Форми державного управління

6. Методи державного управління

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Адміністративно-правовий статус підприємств та установ

2. Обєднання громадян як суб’єкти адміністративного права

3. Політичні партії

4. Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Державна служба – інститут адміністративного права

2. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби

3. Поняття та особливості державно-службових відносин

4. Поняття та види державних службовців. Права й обов’язки державних службовців

5. Порядок проходження державної служби. Присяга державного службовця. Атестація державного службовця. Особова справа державного службовця. Підстави припинення службових відносин

6. Юридична відповідальність державних службовців

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Поняття адміністративно-правових норм

2. Поняття та особливості структури адміністративно-правової норми

3. Види адміністративно-правових норм

4. Реалізація адміністративно-правових норм

5. Дія адміністративно-правових норм у часі, у просторі, за колом осіб

6. Джерела адміністративного права. Адміністративний договір як джерело адміністративного права

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Поняття адміністративно-правових відносин

2. Особливості адміністративно-правових відносин

3. Види адміністративно-правових відносин

4. Склад адміністративно-правових відносин

5. Адміністративно-правові відносини та юридичні факти

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Історичний аспект становлення і розвитку українського адміністративного права

2. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права

3. Поняття і сутність предмета адміністративного права

4. Метод адміністративного права

5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше