Пошук по сайту
Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права

Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права

 1. Поняття та риси органу виконавчої влади
 2. Види органів виконавчої влади
 3. Президент України та органи виконавчої влади
 4. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права: міністерство, служба, агентство, інспекція, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом
 5. Місцеві органи виконавчої влади
Поняття, сутність, форми і методи державного управління

Поняття, сутність, форми і методи державного управління

 1. Поняття і сутність державного управління
 2. Принципи державного управління та їх характеристика
 3. Функції державного управління
 4. Рівні державного управління
 5. Форми державного управління
 6. Методи державного управління
Недержавні юридичні особи як суб'єкти адміністративного права

Недержавні юридичні особи як суб'єкти адміністративного права

 1. Адміністративно-правовий статус підприємств та установ
 2. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права
 3. Політичні партії
 4. Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій
Державні служби і державні службовці

Державні служби і державні службовці

 1. Державна служба – інститут адміністративного права
 2. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби
 3. Поняття та особливості державно-службових відносин
 4. Поняття та види державних службовців. Права й обов’язки державних службовців
 5. Порядок проходження державної служби. Присяга державного службовця. Атестація державного службовця. Особова справа державного службовця. Підстави припинення службових відносин
 6. Юридична відповідальність державних службовців
Адміністративно-правові норми, джерела адміністративного права

Адміністративно-правові норми, джерела адміністративного права

 1. Поняття адміністративно-правових норм
 2. Поняття та особливості структури адміністративно-правової норми
 3. Види адміністративно-правових норм
 4. Реалізація адміністративно-правових норм
 5. Дія адміністративно-правових норм у часі, у просторі, за колом осіб
 6. Джерела адміністративного права. Адміністративний договір як джерело адміністративного права
Адміністративно-правові відносини

Адміністративно-правові відносини

 1. Поняття адміністративно-правових відносин
 2. Особливості адміністративно-правових відносин
 3. Види адміністративно-правових відносин
 4. Склад адміністративно-правових відносин
 5. Адміністративно-правові відносини та юридичні факти
Поняття, предмет, метод і система адміністративного права

Поняття, предмет, метод і система адміністративного права

 1. Історичний аспект становлення і розвитку українського адміністративного права
 2. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права
 3. Поняття і сутність предмета адміністративного права
 4. Метод адміністративного права
 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1533
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація