Мобільна версія

1. Поняття та риси органу виконавчої влади

2. Види органів виконавчої влади

3. Президент України та органи виконавчої влади

4. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права: міністерство, служба, агентство, інспекція, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

5. Місцеві органи виконавчої влади

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Поняття і сутність державного управління

2. Принципи державного управління та їх характеристика

3. Функції державного управління

4. Рівні державного управління

5. Форми державного управління

6. Методи державного управління

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Адміністративно-правовий статус підприємств та установ

2. Обєднання громадян як суб’єкти адміністративного права

3. Політичні партії

4. Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Державна служба – інститут адміністративного права

2. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби

3. Поняття та особливості державно-службових відносин

4. Поняття та види державних службовців. Права й обов’язки державних службовців

5. Порядок проходження державної служби. Присяга державного службовця. Атестація державного службовця. Особова справа державного службовця. Підстави припинення службових відносин

6. Юридична відповідальність державних службовців

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Поняття адміністративно-правових норм

2. Поняття та особливості структури адміністративно-правової норми

3. Види адміністративно-правових норм

4. Реалізація адміністративно-правових норм

5. Дія адміністративно-правових норм у часі, у просторі, за колом осіб

6. Джерела адміністративного права. Адміністративний договір як джерело адміністративного права

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Поняття адміністративно-правових відносин

2. Особливості адміністративно-правових відносин

3. Види адміністративно-правових відносин

4. Склад адміністративно-правових відносин

5. Адміністративно-правові відносини та юридичні факти

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше

1. Історичний аспект становлення і розвитку українського адміністративного права

2. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права

3. Поняття і сутність предмета адміністративного права

4. Метод адміністративного права

5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства

Категорія: Адміністративне право (Семінари)
Детальніше