Апелляционное производство

Апелляционное производство

1. Понятие, цели и задачи апелляционного производства 2.  Право на апелляционное обжалование и процессуальный порядок его реализации  ст. 185, 186 3.  Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции
Судебные решение

Судебные решение

1. Понятие и виды судебных решений в административном процессе 2. Требования, которым должен отвечать судебное решение 3. Принятие судебных решений 4. Постановление по административному делу 5. Определение суда первой инстанции 6. Устранение недостатков судебного решения судом, его принял 7. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебных решений
Понятие административного иска

Понятие административного иска

1. Понятие административного иска 2. Право на административный иск 3. Защита ответчика от административного иска 4. Обеспечение административного иска
Система и структура административных судов

Система и структура административных судов

Система и структура административных судов Правовое положение суда в административном процессе
Административный иск: понятие, виды и элементы

Административный иск: понятие, виды и элементы

Административный иск: понятие, виды и элементы Иск предъявляется путем подачи искового заявления в суд первой инстанции
Обязанность доказывания

Обязанность доказывания

Обязанность доказывания. Истребованием и обеспечения доказательств Исследование и оценка доказательств
Понятие и этапы доказывания в административном процессе

Понятие и этапы доказывания в административном процессе

Понятие и этапы доказывания в административном процессе Предмет доказывания. Основания для освобождения от доказывания Понятие и виды доказательств в административном процессе Средства доказывания
Понятие и виды участников административного судопроизводства

Понятие и виды участников административного судопроизводства

Понятие и виды участников административного судопроизводства Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в административном процессе Стороны в административном процессе Третьи лица в административном судопроизводстве Процессуальное представительство в административном процессе Участие в деле органов и лиц, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц
Понятие и виды подсудности административных дел

Понятие и виды подсудности административных дел

Понятие и виды подсудности административных дел Предметная подсудность Территориальная подсудность Инстанционная подсудность Последствия нарушения правил подсудности. Передача административного дела из одного административного суда в другой
Понятие административной юрисдикции

Понятие административной юрисдикции

Понятие административной юрисдикции Публично-правовой спор, как предмет административного судопроизводства Соотношение административной юрисдикции с другими судебными юрисдикциями
Статистика
2  
Всього матеріалів 4342
0  
Всього коментарів 8
1  
Користувачів 60
Наші партнери
Оновлення new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?