Апелляционное производство

Апелляционное производство

1. Понятие, цели и задачи апелляционного производства 2.  Право на апелляционное обжалование и процессуальный порядок его реализации  ст. 185, 186 3.  Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции
Судебные решение

Судебные решение

1. Понятие и виды судебных решений в административном процессе 2. Требования, которым должен отвечать судебное решение 3. Принятие судебных решений 4. Постановление по административному делу 5. Определение суда первой инстанции 6. Устранение недостатков судебного решения судом, его принял 7. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебных решений
Понятие административного иска

Понятие административного иска

1. Понятие административного иска 2. Право на административный иск 3. Защита ответчика от административного иска 4. Обеспечение административного иска
Система и структура административных судов

Система и структура административных судов

Система и структура административных судов Правовое положение суда в административном процессе
Административный иск: понятие, виды и элементы

Административный иск: понятие, виды и элементы

Административный иск: понятие, виды и элементы Иск предъявляется путем подачи искового заявления в суд первой инстанции
Обязанность доказывания

Обязанность доказывания

Обязанность доказывания. Истребованием и обеспечения доказательств Исследование и оценка доказательств
Понятие и этапы доказывания в административном процессе

Понятие и этапы доказывания в административном процессе

Понятие и этапы доказывания в административном процессе Предмет доказывания. Основания для освобождения от доказывания Понятие и виды доказательств в административном процессе Средства доказывания
Понятие и виды участников административного судопроизводства

Понятие и виды участников административного судопроизводства

Понятие и виды участников административного судопроизводства Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в административном процессе Стороны в административном процессе Третьи лица в административном судопроизводстве Процессуальное представительство в административном процессе Участие в деле органов и лиц, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц
Понятие и виды подсудности административных дел

Понятие и виды подсудности административных дел

Понятие и виды подсудности административных дел Предметная подсудность Территориальная подсудность Инстанционная подсудность Последствия нарушения правил подсудности. Передача административного дела из одного административного суда в другой
Понятие административной юрисдикции

Понятие административной юрисдикции

Понятие административной юрисдикции Публично-правовой спор, как предмет административного судопроизводства Соотношение административной юрисдикции с другими судебными юрисдикциями
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 22
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?