Мобільна версія

Сутність і причини етноконфліктів

Категорія: Етнополітологія (Семінари)
Детальніше

1. Право народів на самовизначення та його критерії

2. Міжнародні норми в галузі прав етнічних меншин

Категорія: Етнополітологія (Семінари)
Детальніше

Етноконфліктологія

Етнополітичні конфлікти як різновид соціальних конфліктів

Політизація етнічного / національної спадщини

Шляхи врегулювання етнополітичних конфліктів

Категорія: Етнополітологія (Семінари)
Детальніше

1. Ідея національної держави в історії політико-правової думки і в практиці державного будівництва

2. Розподіл влади в полі етнічній державі

Категорія: Етнополітологія (Семінари)
Детальніше

1. Суб’єкти етнополітики

2. Етнополітичний процес

Категорія: Етнополітологія (Семінари)
Детальніше

1. Підхід до визначення нації: «нація – співгромадянство» і «етнонації»

2. Нація і насильство в моделі державної нації Ернеста Ренана

3. Нація – інтерпретація Хейвуд

А) нація як кульурні спільності

Б) нація як політичні спільності

4. Нація як джерело суверенітету, основа легітимності і об’єкт лояльності

5. Державний народ, нація, етнос, етнічний субстрат

Категорія: Етнополітологія (Семінари)
Детальніше

Основні підходи до визначення етнічності

Категорія: Етнополітологія (Семінари)
Детальніше

1. Понятійний апарат аналізу етнічних спільнот

2. Природа і типи етнічних спільнот

Категорія: Етнополітологія (Семінари)
Детальніше

1. Місце етнополітології в сучасному суспільствознавстві

2. Предмет етнополітології

3. Етнополітологія як наука та навчальна дисципліна

Категорія: Етнополітологія (Семінари)
Детальніше